Акафист божией матери экономисса, текст акафиста

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша» (новая редакция)

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви

22 октября 2015 года (журнал № 82)

Конда́к 1

Изря́дное и ди́вное вспоможе́ние нам дарова́ся,/ о́браз Твой честны́й, Богоро́дице Де́во,/ я́ко изба́вльшеся явле́нием его́/ неду́гов душе́вных и теле́сных и ско́рбных обстоя́ний,/ благода́рныя хвалы́ прино́сим Ти, всеми́лостивая Засту́пнице./ Ты же, Госпоже́, приклони́ся благоутро́бно/ к на́шим воздыха́нием и во́плем серде́чным,/ и исцеле́ние пода́ждь стра́ждущим, да с ве́рою воззове́м Ти:// Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

И́кос 1

А́нгельстии чи́ни и пра́ведников со́нми непреста́нно сла́вят Тя, Цари́цу Богоро́дицу, Хода́таицу о ро́де челове́честем, в беззако́ниих погруже́ннем и во гресе́х пребыва́ющем, да́руеши бо нам во утеше́ние и спасе́ние ми́лость Свою́ чрез чудотво́рныя ико́ны Твоя́, и́хже, я́ко зве́зды небе́сныя, по всей земли́ на́шей зрим. Ко еди́ному же от сих образо́в, Неупива́емая Ча́ша имену́емому, припа́дающе, из глубины́ се́рдца взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние;

ра́дуйся, непреста́нное челове́ков удивле́ние.

Ра́дуйся, скорбьми́ грехи́ на́ша очища́ющая;

ра́дуйся, печа́льми на́ша не́мощи врачу́ющая.

Ра́дуйся, ми́лость Свою́ нам свы́ше посыла́ющая;

ра́дуйся, ско́рбная сердца́ на́ша веселя́щая.

Ра́дуйся, пречу́дное всех с Бо́гом примире́ние;

ра́дуйся, му́ки ве́чныя изве́стное избавле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 2

Ви́дящи, Пречи́стая Влады́чице, ско́рби серде́чныя, му́ки душе́вныя, покая́ние и́скреннее челове́ков, губи́тельным поро́ком пия́нства одержи́мых, благоволи́ла еси́ дарова́ти богоспаса́емому гра́ду Се́рпухову ми́лость Твою́ явле́нием пречу́днаго о́браза Твоего́, да вси, с ве́рою и сокруше́нным се́рдцем к нему́ припа́дающии и исцеле́ние от тя́жкаго неду́га своего́ обрета́ющии, усе́рдно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в трикра́тное явле́ние преподо́бнаго Варлаа́ма и повеле́ние от него́ во гра́д Се́рпухов ше́ствовати, челове́к не́кий, стра́стию пия́нства одержи́мый, обре́те та́мо в монастыре́ ико́ну Твою́ святу́ю, Неупива́емая Ча́ша имену́емую. Мы же, ви́дяще таково́е о нас, гре́шных, попече́ние, со благогове́нием воспева́ем Ти такова́я:

Ра́дуйся, сла́ву чуде́с Твои́х гре́шным открыва́ющая;

ра́дуйся, Путеводи́тельнице, пу́ть благи́й им явля́ющая.

Ра́дуйся, ко спасе́нию нас привлека́ющая;

ра́дуйся, благодаре́нию нас науча́ющая.

Ра́дуйся, ско́рби на́шея в ра́дость претворе́ние;

ра́дуйся, несумне́нною наде́ждою возвеселе́ние.

Ра́дуйся, губи́тельныя стра́сти потребля́ющая;

ра́дуйся, благи́м наме́рением посо́бствующая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго благода́тию Влады́чицы укрепи́ не́коего челове́ка, неду́гом пия́нства стра́ждущаго, егда́ той, разсла́блене имы́й но́зе, потща́ся гра́да Се́рпухова дости́гнути, повеле́ние Богоро́дицы, чрез преподо́бнаго Варлаа́ма рече́нное, исполня́я. Обре́т же во гра́де сем ико́ну Пречи́стыя Богома́тере, а́бие исцеле́ от неду́га своего́, душе́внаго и теле́снаго, и с тре́петом воззва́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще исто́чник неоскудева́емый, неупива́емую ча́шу небе́сных дарова́ний, не то́кмо лю́дие гра́да Се́рпухова, но и вси правосла́внии христиа́не от ины́х градо́в и ве́сей, к Твоему́ пречу́дному о́бразу притека́юще и пред сим исцеле́ния обрета́юще, благода́рными усты́ вопию́т Ти си́це:

Ра́дуйся, Е́юже ско́рби на́ша потребля́ются;

ра́дуйся, Е́юже ра́дость спасе́ния излива́ется.

Ра́дуйся, не́мощи душе́вныя и теле́сныя врачу́ющая;

ра́дуйся, стра́сти моли́твами Твои́ми укроща́ющая.

Ра́дуйся, коему́ждо прося́щему поле́зная да́рующая;

ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подаю́щая.

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище нам отверза́ющая;

ра́дуйся, милосе́рдие к па́дшим явля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 4

Бу́рю вну́трь иму́ще помышле́ний сумни́тельных, оба́че с покая́нием и́скренним к Твоему́ неизрече́нному милосе́рдию притека́юще, пия́нственною стра́стию одержи́мии исцеле́ние получа́ют, и от всея́ души́ зову́т рожде́нному от Тебе́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша Госпо́дь тя́жкия ско́рби, во́пли и плач жен, ста́риц, дете́й, и́хже сро́дницы обурева́еми суть пия́нственною стра́стию или́ безу́мием наркоти́ческим одержи́ми, дарова́ им, Пренепоро́чная, Твою́ ико́ну, от нея́же вси прося́щии утеше́ние и ра́дость духо́вную обрета́ют, и вопию́т Ти со слеза́ми такова́я:

Ра́дуйся, А́гнице, А́гнца ро́ждшая, грехи́ ми́ра взе́млющаго;

ра́дуйся, Ча́ше, от Исто́чника безсме́ртия че́рплющая.

Ра́дуйся, ма́терей ско́рбных укрепле́ние;

ра́дуйся, ненаде́жных благо́е наде́яние.

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ благода́тное охране́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й в нас усмиря́ющая;

ра́дуйся, ру́ку по́мощи тре́бующим простира́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 5

Боготе́чную звезду́, честну́ю ико́ну Твою́, показа́ла еси́ нам, Влады́чице ми́ра, ю́же зря́ще и с ве́рою серде́чною моля́щеся Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: пия́нством и ины́ми неду́ги душе́вными или́ теле́сными стра́ждущия исцели́, ве́рныя же научи́ воспева́ти хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дяще чудеса́ пресла́вная и зна́мения пречу́дная, не то́кмо от ико́ны Твоея́, Богома́ти, во гра́де Се́рпухове явле́нныя, быва́емая, но и от я́же по подо́бию сея́ ико́ны изображе́ний, припа́дающе к ним, смире́нно глаго́лем Ти:

Ра́дуйся, притека́ющих к Тебе́ ско́рая Предста́тельнице;

ра́дуйся, моле́ний на́ших благосе́рдная Услы́шательнице.

Ра́дуйся, гра́д Се́рпухов благослове́нием Твои́м осени́вшая;

ра́дуйся, в преде́лех моско́вских сла́ву чуде́с Твои́х яви́вшая.

Ра́дуйся, сокро́вище исцеле́ний неоскудева́емое;

ра́дуйся, возде́ржником всемо́щная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, проти́ву ми́ра и диа́вола подвиза́ющимся Споспе́шнице;

ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих усе́рдная Засту́пнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 6

Пропове́дующе чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, мо́лим Тя, Пречи́стая, со слеза́ми: изба́ви все́х нас от па́губнаго к винопи́тию пристра́стия и от паде́ний грехо́вных, подвиза́ющи воспева́ти Бо́гови: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ све́тлость Боже́ственныя сла́вы от ико́ны Твоея́, Де́во Богоотрокови́це, иде́же Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с я́ко Младе́нец зри́тся, о́браз Та́ин Свои́х Пречи́стых нам явля́яй, и от страсте́й ме́рзких с ве́рою притека́ющим избавле́ние да́рует. Мы же Тебе́, Пречи́стей Его́ Ма́тери, вы́ну о нас Сы́на Своего́ умоля́ющей, гла́сы немо́лчныя прино́сим сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род:

Ра́дуйся, похвалы́ небе́сныя и земны́я сла́вою превосходя́щая;

ра́дуйся, рожде́ннаго Тобо́ю А́гнца нам ди́вно показу́ющая.

Ра́дуйся, ко врато́м жи́зни ве́чныя приводя́щая;

ра́дуйся, от исто́чника нетле́ния жа́ждущия напая́ющая.

Ра́дуйся, от паде́ний грехо́вных возставля́ющая;

ра́дуйся, неиссяка́емою бла́гостию никого́же оставля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 7

Хотя́ челове́к не́кий возблагодари́ти Тя, Влады́чице, исцеле́ния ра́ди от неду́га пия́нственнаго, украси́ Твою́, Богома́ти, пречу́дную ико́ну, во гра́де Се́рпухове пребыва́ющую, со благодаре́нием воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вная чудеса́ ви́дим, Пречи́стая, от ико́ны Твоея́ святы́я: стра́стию пия́нства стра́ждущии, к Твоему́ ма́тернему предста́тельству прибега́юще, от тя́жкаго неду́га своего́ избавля́ются, и хвалу́ Тебе́ принося́ще, зову́т такова́я:

Ра́дуйся, живоно́сный Исто́чниче исцеле́ний;

ра́дуйся, Купе́ле Небе́сная Боже́ственных дарова́ний.

Ра́дуйся, реко́ исцеле́ний приснотеку́щая;

ра́дуйся, мо́ре, стра́сти на́ша потопля́ющее.

Ра́дуйся, во грехи́ впа́дшим наде́жду подаю́щая;

ра́дуйся, ма́тернима рука́ма Твои́ма тех возставля́ющая.

Ра́дуйся, сердца́ благочести́вых возвеселя́ющая;

ра́дуйся, вся блага́я проше́ния на́ша исполня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 8

Стра́нно и сумни́тельно неве́рующим слы́шати, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я Боже́ственных исцеле́ний источа́ет струи́. Мы же, о́ной благогове́йно поклоня́ющеся, лобыза́ем ю, вопию́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние стра́ждущии неду́гом пия́нства на Тя, Де́во Чи́стая, возлага́ют: приклони́ся к не́мощем на́шим, уврачу́й стра́сти. Кто бо нас гре́шных изведе́т из ро́ва поги́бели, а́ще не Ты, Влады́чице? Сего́ ра́ди, коле́на пред Твои́м честны́м о́бразом прекло́ньше, воспева́ем Ти та́ко:

Ра́дуйся, моле́ния гре́шников не отверга́ющая;

ра́дуйся, призыва́ющим Тя небе́сную по́мощь ниспосыла́ющая.

Ра́дуйся, глубину́ милосе́рдия Твоего́ гре́шным показу́ющая;

ра́дуйся, отча́янных и безнаде́жных ободря́ющая.

Ра́дуйся, одержи́мым стра́стию пия́нства поможе́ние;

ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев благода́тное утеше́ние.

Ра́дуйся, неду́гов на́ших блага́я Цели́тельнице.

ра́дуйся, от суеты́ мирски́я на́ша Охрани́тельнице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ гре́шному ро́ду челове́ческому тве́рдую Засту́пницу и Помо́щницу, к на́шим не́мощем приклоня́ющуюся и от го́рькаго неду́га пия́нства свобожда́ющую, ве́рныя же науча́ющую пе́ти Тебе́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии недоуме́ют восхвали́ти по достоя́нию ди́вное, Богома́ти, ико́ны Твоея́ явле́ние, ниже́ мы, гре́шнии, от скве́рных усте́н на́ших возмо́жем просла́вити Засту́пницу на́шу, я́коже подоба́ет. Оба́че, душе́ю и се́рдцем ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем:

Ра́дуйся, я́ко лик Твой свяще́нный явля́ет чудеса́;

ра́дуйся, я́ко ско́рое еси́ посрамле́ние отверга́ющих Тя.

Ра́дуйся, от бед и скорбе́й при́сное огражде́ние;

ра́дуйся, прибега́ющих к Тебе́ от зла сохране́ние.

Ра́дуйся, кро́тким сия́нием Твои́м мглу страсте́й разгоня́ющая;

ра́дуйся, ду́ши на́ша любо́вию к Тебе́ и Сы́ну Твоему́ исполня́ющая.

Ра́дуйся, ко стезя́м покая́ния прему́драя Наста́внице;

ра́дуйся, до́браго нам отве́та пред Судие́ю Пра́ведным Хода́таице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́щи мно́гия, чу́дную ико́ну Твою́, Присноде́во, пия́нством неду́гующим дарова́ла еси́, да вси одержи́мии се́ю стра́стию к чудотво́рному о́бразу Твоему́ притека́ют и, исцеле́ние получи́вше, во умиле́нии взыва́ют Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ и щит, Богома́ти, пия́нства неду́гом стра́ждущим, и всем усе́рдно к Тебе́ притека́ющим и ико́ну Твою́ святу́ю благогове́йно чту́щим, сию́ бо нам дарова́ благи́х Пода́тель Госпо́дь в по́мощь и цельбу́ от губи́тельныя стра́сти, и тем наказу́ет нам пе́ти Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, врачева́ний ло́жных гро́зное испроверже́ние;

ра́дуйся, благода́ти Врача́ И́стиннаго к нам привлече́ние.

Ра́дуйся, Твое́ю чистото́ю на́шу скве́рну очища́ющая;

ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство просвеща́ющая.

Ра́дуйся, естество́ на́ше тле́нное в нетле́ние облека́ющая;

ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м предста́тельством укрепля́ющая.

Ра́дуйся, от неможе́ния на́шего нас восставля́ющая;

ра́дуйся, объе́мший нас о́блак страсте́й разгоня́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше смире́нное, от любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ ли́ка Твоего́ от стра́ждущих неду́гом пия́нства и отча́явшихся, но помози́ им и нам очи́ститися от вся́кия скве́рны грехо́вныя, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоприе́мную свещу́ зрим Тя, Пресвята́я Де́во, Твой бо о́браз святы́й луча́ми благода́ти Твоея́ мглу грехо́вную прогоня́ет и на све́тлую стезю́ доброде́телей наставля́ет с ве́рою зову́щих Ти такова́я:

Ра́дуйся, от суеты́ ми́ра сего́ многомяте́жнаго нас изыма́ющая;

ра́дуйся, прираже́ния страсте́й плотски́х отража́ти нам помога́ющая.

Ра́дуйся, мысль бла́гу в се́рдце на́ше полага́ющая;

ра́дуйся, омраче́нную со́весть на́шу просвеща́ющая.

Ра́дуйся, мучи́тельными неду́ги стра́ждущих избавля́ющая;

ра́дуйся, ко и́скреннему покая́нию и исправле́нию призыва́ющая.

Ра́дуйся, ду́ши всех озло́бленных укрепля́ющая;

ра́дуйся, и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия, предста́тельством Твои́м, о Богома́ти, подава́ется всем скорбя́щим, обездо́ленным, вдова́м и ста́рицам, наипа́че же пия́нственным неду́гом стра́ждущим, и не тщи отхо́дят си́и, Пречи́стая, от неупива́емыя ча́ши Боже́ственных дарова́ний Твои́х, но неоску́дно цельбы́ получа́юще, Всеблага́я, благода́рственно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще Твоя́ чудеса́ и ве́лию ми́лость, стра́стию пия́нства одержи́мым явле́нную, мо́лим Тя, Влады́чице, спаси́ и поми́луй, и наста́ви на стезю́ пра́ву, и не оста́ви нас, покро́ва Твоего́ и́щущих и зову́щих Ти:

Ра́дуйся, ро́су ми́лости Твоея́ нам низводя́щая;

Читайте также:  Икона галина святая мученица

ра́дуйся, от пристра́стия к хмельно́му питию́ свобожда́ющая.

Ра́дуйся, от пия́нственныя стра́сти врачева́ние;

ра́дуйся, в разслабле́нии су́щим кре́пкое поможе́ние.

Ра́дуйся, го́рдыя смиря́ющая;

ра́дуйся, смире́нныя возвыша́ющая.

Ра́дуйся, малоду́шных ди́вное ободре́ние;

ра́дуйся, благоду́шных ве́лия ра́досте.

Ра́дуйся, Влады́чице, Неупива́емая Ча́ше, духо́вную жа́жду на́шу утоля́ющая.

Конда́к 13

О Преми́лостивая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Ны́нешнее на́ше услы́ши моле́ние и изба́ви нас от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, наипа́че же исцели́ пия́нством стра́ждущия, да не во зле поги́бнут, но да спасе́ннии Тобо́ю при́сно вопию́т Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ско́ро исцели́ тя́жким неду́гом пия́нства одержи́мых бра́тий и сестр на́ших и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вы, и от спасе́ния отпада́ющих.

О Всеми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, исцели́ я и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т их в трезве́нии и целому́дрии.

Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы роди́телей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен, о муже́х свои́х рыда́ющих; чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих, – и да прии́дет сей вопль наш моли́твами Твои́ми ко Престо́лу Всевы́шняго.

Обратите внимание

Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и все́х ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ проити́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства и моли́твами Твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/days/caa/872

Акафист иконе Божией Матери Домостроительница

18 (5) 07 иконы Божией Матери «Экономисса», или «Домостроительница»

Акафист иконе Божией матери «Домостроительница», или «Экономисса»

Внимание! Этот вариант авторского текста является окончательным – исправленным и дополненным –  акафистом иконе Божией Матери «Домостроительница». Все остальные, в том числе, увы, зачастую  и расположенные на официальных сайтах, являются черновыми – подготовительными или непроверенными вариантами данного представленного вниманию читателей акафиста.

https://www.stihi.ru/2016/07/12/8453

Кондак 1

Избранной от всех дщерей земли, Домостроительнице

спасения рода человеческого, похвальная восписуем Ти, Владычице нашей Богородице. Ты же, родившая по плоти Христа Бога нашего, от всех нас бед свободи, от злых наветов и обстояний спаси и добре житие наше устрой ко спасению нашему, да велегласно зовем Ти: 

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Икос 1

Ангелов и человеков Творец и Создатель, провидя благого сердца Твоего изволение, покорность воле Божией и милосердие неистощимое, благое промышление Свое о роде человеческом устрояя, избра Тебя, Всемилостивая Владычице, в Добрую Домостроительницу человеческого спасения и Устроительницу жития нашего. Сего ради вопием Ти:

Радуйся, от всех злых обстояний Свободительнице!

Радуйся, жития нашего Добрая Устроительнице!

Радуйся, во всяком нестроении видети волю Божию научающая!

Радуйся, все нестроения житейские во благо обращающая! 

Радуйся, ко спасению нас направляющая!

Радуйся, во всем житие наше добре устрояющая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 2

Видяще род человеческий погибающим, Всемилостивый Творец наш избра Тя в Домостроительницу спасения нашего, да воплотившися от Тебе, все грехи рода нашего понесет, от печалей спасет и от погибели нас избавит, да воспоем Ему, Подателю благ:
 

Аллилуйя!

Икос 2

Разум неуразуменный вразумляя спасения и устроения ищущих, всех Творец и Создатель избра Тя в Дом, иже созда Себе Премудрость Божия ко спасению нашему, да все хотящии спасение, от всех скорбей и бед избавление и доброе души и жития своих устроение улучити, зовут Ти сице:

Радуйся, Доме, иже созда Себе премудрость Божия!

Радуйся, премудрых превосходящая разум!

Радуйся, верных умудряющая!

Радуйся,  ко спасению и разумению воли Божий направляющая!

Радуйся, от погибели спасающая!

Радуйся,  вся ко благу созидающая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 3

Силою Вышнего осеняема, Богородительнице, послужила  Воплощению Сына Божия, Иже понесе на себе все грехи и болезни рода человеческого, ко спасению всех вразумляя и направляя, да все спасение от Него улучившии воспевают:

Аллилуйя!

Икос 3

Имуще воистину утробу Твою яко Благодатное Небо и Дом Премудрости Божия, иже созда Своею рукою Господь, не хотящий смерти рода человеческого, но всем Творящий спастися, подвигает всех верных вопити Ти тако:

Радуйся, от греховного жития отвращающая и ко спасению направляющая!

Радуйся, домостроение спасения нашего созидающая!

Радуйся, Доброе Пристанище всем ищущим спасения!

Радуйся, беззаконного жития исправление!

Радуйся, воли Божией доброе разумение и исполнение!

Радуйся, ко спасению жития устроение!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных не хотящие жити по воле Божией разум имея, суетные люди, прельщенные страстями века сего, не желая приняти воли Божией, во всем благой и совершенной, все устрояющей ко спасению нашему, не ведят пети:

Аллилуйя!

Икос 4

Важно

Ведуща все вернии и во всех обстояниях к Тебе прибегающии, яко все обращающиеся к Тебе от всех злых обстояний избавление и скорбей на радость преложение, новый смысл жития своего и доброе во всем устроение в Тебе обретают, реша вопиют Ти:

Радуйся, наша Добрая Вразумительнице!

Радуйся, от суетных помыслов века сего Избавительнице!

Радуйся, во всем нам Верная к Богу Споручнице!

Радуйся, всех добрых устроений Споспешнице!

Радуйся, всех благих начинаний Премудрая Устроительнице!

Радуйся, от пагубных наветов отвращающая и злые начинания разрушающая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 5

Боготочный источник во всем благого устроения душ наших во всяком довольстве жития нашего зрим икону Твою, Богородице, иже учит покорности воли Божией, вся ко благу нашему устрояющей и ко спасению направляющей, подвигающей верных воспевати:

Аллилуйя!

Икос 5

Видеша афонский старец игумен Афанасий лавры своея запустение и иноками ея из-за глада и крайней нужды

оставление, одного его оставиша, восскорбел еси зело и такоже оставити обитель свою реша. Положив на сердце сия, в путь потек и на пути встретил Жену.

Устрашен сим видением быв, недоумевая, откуда Сия Жена на славней горе Афонской, идеже женам вход воспрещен? Познав же в Ней Матерь Господа своего, немощныя Врачующего и вся оскудевающая Восполняющего, потщился ей послужити славословиими сими:

Радуйся, горы Афонския святыя вечная Правительнице!

Радуйся, о всех живущих в ней к Богу Верная Ходатаице!

Радуйся, вся оскудевающия Восполняющая!

Радуйся, вся немощныя и сокрушенныя сердцем Созидающая!

Радуйся, во всех бедах Сострадательнице!

Радуйся, нуждающимся всех  благ Подательнице!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 6

Проповедницы бывши милости Твоея, о Владычице, все насельницы лавры афонския, яже Тебя, Добрую Устроительницу и Владычицу обители своея имея, без Ея же благословения ничесо же творяше, о Тебе Богу поют:

Аллилуйя!

Икос 6

Возсия на горе Афонской икона Твоя, яко светлое просвещение Истины, Богородице. Ты, Доброй Домостроительницей иноков лавры афонския быв, и всех иноков и в  мире живущих и любовию Тебя почитающих не оставляеши своим заступлением, всем вся во благо житие их устрояя.

Темже и преподобный Сергий, Всея Руси игумен, обретение честных мощей коего в день памяти иконы Твоея славныя быв, внезапное восполнение запасов обители, кою чаял нищеты ради оставити, по ходатайству Твоему получи, дивное заступление Твое к лавре его и всея Руси явно тем знаменуя и подвизая верных вопити Тебе тако:

Радуйся, всем добрым инокам поможение!

Радуйся, и о в мире живущих доброе Промышление!

Радуйся, Домостроительнице нашего спасения!

Радуйся, и земного жития всемилостивое  устроение!

Радуйся, учащая во всем полагатися на волю Божию, яже вся во благо устрояющую!

Радуйся, все скудости и немощи наша милостью Божией восполняющая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 7

Хотяще всем вся во благо устроити Всемилостивый Промыслитель Христос Бог наш Тебя  в Домостроительницу и всех благ Ходатаицу нам дарова, да все улучившия чрез тебя милости зовут Ему:

Аллилуйя!

Икос 7

Совет

Новую Тя Домостроительницу и всем вся во всем Благую всех Устроительницу всех Благий Зиждитель нам показа, да вси хотящии спасение обрести и добре житие свое устроити к Твоему ходатайству прибегают и по вере своей просимое обретают, вопиющи Ти таковая:

Радуйся, Мати всех Архитектона, с земным тектоном в нищете пожившая!

Радуйся, и нас всем страждущим сострадати научившая!

Радуйся, во всех злых обстояниях и нестроениях  Сострадатильнице!

Радуйся, земных и небесных благ Подательнице!

Радуйся, во всем искати не земного, а небесного устроения научающая!

Радуйся, все злыя приключения житейские во благо обращающая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 8

Странно есть неверующим видети, како вси православнии, полагающиися на волю Божию, ум на небеса преложше, не земного устроения взыскуют, ища прежде Царствия Небесного и правды Его, его же взыскующим вся ко благу бывает, идеже ни скорбь, ни теснота, ни жизнь, ни смерть, ни другая какая тварь не могут отлучити от любви Божия, вопиющим:

Аллилуйя!

Икос 8

Вся бо в вышних ныне пребываеши, Царица Небесная, но и нас нижних не оставляеши Своим заступлением, о Владычице, вся бо наши прошения приемлеши, скорби облегчаеши, болезни исцеляеши, вся добрыя дела и житие наше добре устрояеши и вся богоугодныя желания наша во благо исполняеши, от всех спасенных и утешенных Тобою слышиши сия:

Радуйся, с небесе на нужды наша презирающая!

Радуйся, вся моления наша без ответа никогдаже  оставляющая!

Радуйся, от беззаконных навыков и пагубных страстей всесильно отвращающая!

Радуйся, житие всех верных покаянием обновляющая!

Радуйся, по воле Божией жити научающая!

Радуйся, вся желания верных во благо исполняющая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 9

Всякий православный христианин к помощи Твоея прибегает, Всемилостивая, зная, яко всем бо во всяком деле блазе Устроительницей Доброй бываеши, верной Споручницей Архитектону всех пребывая. Сего ради слышиши от всех:

Аллилуйя!

Икос 9

Ветия суемудренныя самонадеянного века сего, не разумеющии милости Божией и Твоего всемощного к Богу дерзновения, в недоумении пребывают, како все вернии в устроеннии душ и жития своего и всякого дела блага ко всесильному Твоему ходатайству прибегают, воистину Тебя всесильную Помощницу и Покровительницу имея. Мы же, все упование наше на устроение Твое возложив, верно вопием Ти:

Радуйся, Всесильная наша Помощнице!

Радуйся, от злых обстояний Защитнице!

Радуйся, ко исполнению воли Божией Вразумительнице!

Радуйся, жития нашего Всемилостивая Всемилостивая  Устроительнице!

Читайте также:  Толгская икона как помогает и где находиться - православные иконы и молитвы

Радуйся, всех добрых пожеланий наших Исполнительнице!

Радуйся, не токмо жития, но и помыслов и душ наших Добрая Обновительнице и Устроительнице!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Устроитель нам Тебя во спасение Матерь Свою дарова, да будеши всем верным Домостроительнице, житие земное, а наипаче небесное устрояя, сего ради и слышит от всех нас:

Аллилуйя!

Икос 10

Стена еси воистину Нерушимая всем к заступлению Твоему прибегающим, Мати Дево, ибо небесе и земли Создатель воистину Твое Блаженное Чрево Благодатным небом соделав, вселься в девственной утробе Твоей, вся восхваляти Тя научи тако:

Радуйся, Невместимого Божества вместилище!

Радуйся, чистоты и благодати Божией хранилище!

Радуйся, Премудрость, всякий смысл превосходящая!

Радуйся, домостроительство спасения нашего утверждающая!

Радуйся, во всем видети Промысел Божий, иже вся во благо устроящий,  вразумляющая!

Радуйся, вся народы исполняти волю Божию научающая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 11

Обратите внимание

Пение всякий православный христианин Тебе принося, о Владычице, ничто же равно дарованиям Твоим совершает, о Всемилостивая, всем бо вся нужное ко спасению и земному довольству даруеши, подвизая нас о Тебе Богу вопияти:

Аллилуйя!

Икос 11

Светоприемную свещу, светом Божественным сияющу во мраке жития нашего сущим зрим икону Твою, о Владычице. Всем бо вся ко благу прошения исполняеши, житие земное, а наипаче небесное устрояеши, по глаголу евангельскому: «ищите прежде Царствия Божия и правды его, и вся приложится вам»,

не земное сперва, а наипаче небесное житие устрояя. Сего ради почитаем Тя званиими сими:

Радуйся, От бед страждущих избавление!

Радуйся, В скорбях и печалях Утешение!

Радуйся, через скорби радость к Богу обращения!

Радуйся, через земные временныя скорби жития небесного всемилостивое  устроение!

Радуйся, воли Божией светлое познание!

Радуйся, всем вся ко благу созидание!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 12

Благодати Источник неисчерпаемый явися нам милость Твоя, Богородице, все бо к помощи Твоея прибегающии в бедах спасение, в скорбях утешение, в болезнях исцеления и от всяких нужд избавление и довольство в Тебе обретают, и всех Подателю благ глаголют:

Аллилуйя!

Икос 12

Поюще Твое всемощное заступление, непрестанно восхваляем Тя, Богородице, яко всех добрых Устроительницу и одушевленный Храм Божества, ничто же творим равно дарованиям Твоим. Сего ради вопием Ти:

Радуйся, всех молений и прошений наших Услышительнице!

Радуйся, всех добрых начинаний Устроительнице!

Радуйся, о всех нас теплая ко Господу Молебнице!

Радуйся, всем пекущимся о благе Добрая Споспешнице!

Радуйся, во всяком деле блазе помогающая!

Радуйся, всех верных Своим пред Богом ходатайством никако никогда же оставляющая!

Радуйся, Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице!

Кондак 13

О Всемилостивая Владычице, наша Добрая Домостроительнице, во всех благих начинаниях Споспешнице и всем вся во благих Милостивая Устроительнице! Нынешнее наше прими малое приношение, от всех бед земных и вечного осуждения нас избави, всем вся во благо житие земное, а наипаче небесное нам устрой, да вопием всех Зиждителю Сыну Твоему Христу Богу нашему вечно хвалебную песнь:

Аллилуйя!

Сей кондак глаголи трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Молитва перед иконой Божией Матери «Домостроительница».

О, Всемилостивая Владычице, Мати Господа нашего, во всех бедах и скорбях наших Милостивая нам Сострадательнице, о всех грешных Предстательнице, всех молений наших усердная Скоропослушнице, о всяком деле блазе надежная наша Ходатаице, всякого доброго начиная благоуспешная во всем Устроительнице, жития и спасения христиан Всемилостивая Домостроительнице!

Призри милостивно ныне на нас, грешных раб Твоих, перед честной иконой Твоей предстоящих и с умиленной просьбой к тебе вопиющих. Не возгнушайся нас, скверных, но милостивно моления наши прими и к престолу Сына Твоего Христа Бога нашего принеси.

Буди о всех прошениях наших Молебнице теплая, о самых грешных и всеми отверженных верная к всех Владыце Предстательнице, всякого доброго начинания твердая во всем Управительнице и во всем жития нашего ко спасению Добрая Домостроительнице!

Буди Милостивой Устроительницей душ наших и ко спасению нашему надежной Путеводительницей и милостивой Домостроительницей земного, а наипаче небесного жития нашего, да все скорби жития нашего к славе Сына Твоего и Бога и вечному спасению нашему обращены да будут, да тако, бурное море жития сего без порока прешед, достигнем вечного Дома нашего — Царствия Сына Твоего и Бога и восславим Его неизреченное милосердие и Твое всемилостивое к нам грешным предстательство со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Составитель сего текста крайне нуждается в благоустроении и решении ряда жизненно важных вопросов и просит молитв о себе и своих близких:

О здравии р.Б.

Игоря

Валентины (ж)

Елены

Ольги

и всех благотворящих

и молящихся за нас

Об упокоении

Анны

Василия

Михаила

Михаила

Пелагии

Кирилла

Григория

Ивана

Марии

Николая

Владимира

Нины

hramov-teselkin@mail.ru

Важно

Составитель сего текста крайне нуждается в молитвенной помощи в своём творчестве на благо Церкви и России и в защите от людей, этой деятельности активно препятствующих.

Молитва царя Давида о прошениях

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, исполни во благих прошения моя!

Молитва о чтущих молитву

Игоря Храмова Тесёлкина

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помяни всех, со страхом Твоим и добрым расположением чтущих молитвы сия ( составленныя тексты ) и исполни во благих прошения (желания и чаяния) их, и их молитвами помилуй и спаси нас грешных. Аминь!

Молитвы о всяком прошении

https://www.chitalnya.ru/work/2306516

https://www.litprichal.ru/work/303420

https://ruizdat.ru/show-stihi.php?ID=18433

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/1930968.html?author

Прошу молитв о вразумлении р. Б Игоря и  Валентины (ж)

Нуждаюсь в Вашей молитвенной помощи!

https://ruizdat.ru/show.php?ID=2215

https://www.litprichal.ru/work/30340

https://lit-salon.ru/proza/o-torguyuschih-tainami-serdca-8666.html

https://www.chitalnya.ru/work/2309081

https://www.litprichal.ru/work/303916

https://www.litprichal.ru/work/304036

https://www.chitalnya.ru/work/2310291/

 

О дураках, старчестве и воле Божией

https://lit-salon.ru/proza/o-durakah-starchestve-i-vole-bozhiei-8724.html   

https://www.litprichal.ru/work/304203

  https://www.chitalnya.ru/work/2311663

Главная Тайна Святой Руси

http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/proza/1927251.html?author

 

Найти просто, забив в поисковик

ИГОРЬ ХРАМОВ ТЕСЁЛКИН

https://vk.com/id264832481

http://www.stihi.ru/avtor/igorchkramov

http://www.proza.ru/avtor/igorchkramov1 –

Источник: https://lit-salon.ru/stihi/akafist-ikone-bozhiei-materi-domostroitelnica-52909.html

Акафисты Божией Матери

Кондак 1

Избранной от сложения мира Пресвятей Деве Марии Богородице, воистину плотию рождшей Иисуса Христа Спаса и Бога нашего, яко Владычице вселенныя, зело возлюбившей Христа и взявшей под Свой державный покров их святыя обители, похвальное приносим пение. Ты же, Всечестная наша Мати Игумения, храни и спасай нас от всех врагов видимых и невидимых, да зовем Ти: Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святой горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумения!

Икос 1

Ангели плотию суще вси преподобнии отцы и матери, юноши и девы, от века просиявшии во святых и ныне православно шествующий в небесныя селения под сиянием Честнаго и Животворящаго Креста Христова, на земном поприще, во юдоли плача и скорбей, под державным покровительством Матери Христа Бога нашего, Всечестнейшия Игумении православнаго монашескаго жития. Еяже милостивному заступлению радостно взываем сице: Радуйся, Всечестнейшая наша Мати Игумения; Радуйся, надежде нашего спасения. Радуйся, горы Афонския Хранительнице; Радуйся, тамо живущих иноков Спасительнице. Радуйся, веселие и славо Христовых подвижников; Радуйся, отрадо Божественная святых пустынников. Радуйся, яко Тобою вси святии спасаются; Радуйся, яко вся вселенная Тобою украшается. Радуйся, миров бесчисленных о Бозе Владычице; Радуйся, вселения рая небеснаго Руководительнице. Радуйся, благий и славный конец всех святых жития; Радуйся, святая радости Божественныя струя. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святой горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумения!

Кондак 2

Видящи скорбный путь спасения для всех преподобных Своих, Господь наш Иисус Христос благоволи Матери Своей Всечестней Деве Богородице, да прострет Она Свой Божественный покров игуменства над всеми святыми обителями святыя Афонския горы и всея вселенныя православнаго монашеского спасения, да вси спасающиися в преподобии и святости, верою видящи сие, взывают непрестанно Спасителю Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имуще Божественный вси преподобнии отцы и матери, от всея души возлюбиша славу небесную, мир же со всеми его прелестьми возненавидевше и ногама поправше, шествоваху в подвизех святых за Христом в мире жития сего, безбедно руководимыя Своею Приснодевственною небесною Игумениею, Еяже верою зряще в лице Ея икон святых, умильно взывают тако: Радуйся, нашего спасения главизно; Радуйся, радосте наша в сей и в будущей жизни. Радуйся, дивная Строительнице наших святых обителей; Радуйся, Экономиссо милосердая иноческих общежитий. Радуйся, цвете Божественнаго прозябения; Радуйся, радосте всемирнаго воскресения. Радуйся, всех святых Божественное веселие; Радуйся, монашества украшение. Радуйся, Истинная Мати нашего Спасителя; Радуйся, яко плотию родила еси ада Победителя. Радуйся, яко на Афоне духовный сад насадила еси; Радуйся, яко тамо живущих в преподобии в рай руководила еси. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумения.

Кондак 3

Сила Вышняго осеняет всех, в преподобии и святости, и в правде живущих, иже возненавидеша суету мира сего и бежаша во святыя монашеския обители, и тамо во образе ангельском вземше на ся благое иго Христово свято подвизающеся, чрез все житие свое взывают непрестанно ко Пресвятой Троице Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще пламенное желание спасения, вси соборы преподобных, просиявшии во святых от века, и ныне подвиги спасения совершающии во обителех иноческаго жития, в лаврех, монастырех, скитех, киновиих, келлиих и на всяцем месте всея вселенныя, имея дивный щит спасения — Божественное игуменство Матери Божией, хвалебно Ей песнопоют: Радуйся, Собирательнице наша среди мира греховнаго; Радуйся, Строительнице нашего спасения духовнаго. Радуйся, спасшая весь род Адама падшего; Радуйся, плотию рождшая неизреченно Спаса и Бога нашего. Радуйся, Всечестнейшая Монахине, образе спасающимся; Радуйся, праведная Игумение всех нас, подвизающихся. Радуйся, веры православныя воеводо непобедимая; Радуйся, Божественная крепосте всесильная. Радуйся, Мати Господня и наша Благодатная; Радуйся, для всех святых благоприятная. Радуйся, двере милосердия для кающихся; Радуйся, упование о Бозе подвизающихся. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей всечестная Игумение.

Кондак 4

Бурю сомнений грехолюбивых оставльше отцы преподобныя и матери, возлюбиша тернистый путь спасения, живуще среди скорбей и лишений, Царствия ради Небеснаго, украсивше своим Богоугодным житием премногия места вселенныя, идеже основаше святыя обители иноческаго спасения, в нихже спасающеся, присно поют Ангельскую песнь Христу Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 4

Совет

Слышаша святыя глаголы Христова Евангелиа, избранницы небесныя, вся презревше суетная мира сего, в путь святый поидоша, нося благое иго Спаса нашего житием своим, во плоти Ангелом святым уподобишася, имея предивную Игумению над всеми их святыми обителями по всей вселенней яко звезды небесныя сияющими, к Нейже вопиют всегда: Радуйся, премудрая Игумение монашества православного; Радуйся, спасение народа Богоизбраннаго. Радуйся, столпе девства и океане милосердия; Радуйся, вечная отрадо райскаго веселия. Радуйся, прибежище кающихся грешников; Радуйся, сокровище убогим подвижником. Радуйся, всю вселенную любовию покрывающая; Радуйся, славою Небесною сатану во ад низвергающая. Радуйся, Божественная радосте Ангелов и человеков; Радуйся, яко плач принесла еси демоном во веки. Радуйся, единая надеждо веры православныя; Радуйся, Мати Господня и наша Всеславная. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Читайте также:  Свято-успенская почаевская лавра: где находится, история, источник, икона, скит

Кондак 5

Боготечную жизнь праведницы проидоша и Небеснаго Отечества с радостию достигоша, веселятся, о Господе, со Ангелы святыми во вся веки, мы же их собратия, подвизаемся во святых обителех, поюще хвалебныя песни Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша избранницы Господни скоропреходящую славу мира сего: богатство непостоянно, счастье скоротечно, скорби же, печали и отчаяние, и всякия злоключения присныя спутницы жизни сея есть, в конце же смерть телесная всем людем неизбежна.

Святою же верою вечныя селения созерцаху, возлюбиша тесный и прискорбный путь монашескаго жития, идеже Пресвятая Матерь Самаго Господа игуменствует, руководя спасающимися духовными чадами Ея, хвалебно к Ней взывающими: Радуйся, единое спасение душ наших; Радуйся, райское утешение всех скорбящих.

Радуйся, святыя горы Афонския Просветительнице; Радуйся, всея вселенныя Покровительнице. Радуйся, надежное прибежище всем кающимся; Радуйся, тихое пристанище от бед спасающимся. Радуйся, Лавры Печерския Строительнице; Радуйся, Почаевския обители Защитнице. Радуйся, Экономиссо лавры Афанасия Афонскаго; Радуйся, книго Христово Завета Новосионскаго.

Радуйся, всех святых во едино собравшая; Радуйся, христианом православным путь в рай указавшая. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 6

Проповедницы богатнаго равноангельскаго жития во плоти явишася отцы преподобнии: Антоний Великий, Пахомий, Макарий, Феодосий и прочии преподобныя отцы и матери,  ихже житию сонмы последоваша всех преподобных, наследницы бывше райских обителей со всеми святыми, и мы им ныне подражающе, во Ангельстем чине живуще, воспеваем Спасителю мира хвалебныя гласы: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия образ жития равноангельскаго для всех ищущих спасения: вдали от всех сует мирских примером Самаго Христа и Бога нашего и Его Пречистыя Матере Приснодевы Марии Богородицы, Предтечи Господня Иоанна и премногих святых угодников, ихже житию подражают вси преподобнии и под державным водительством Владычицы Вселенныя, Всечестнейшия Игумении Православно-монашеских обителей Марии Богородицы, хвалимой от всех святых предивными похвалами сице: Радуйся, православнаго монашества Мати Игумение; Радуйся, их ангельскаго жития вечное спасение. Радуйся, Благая Наставнице на путь небесныя жизни; Радуйся, Настоятельнице монашеския отчизны. Радуйся, скорая защито сиротствующих; Радуйся, яко подвижником святым венцы всегда готовиши. Радуйся, всех праведников любящая; Радуйся, кающихся грешников милующая. Радуйся, яко Твоя любовь Божией любви уподобляется; Радуйся, яко Тобою всякая тварь о Господе спасается. Радуйся, радосте Божественнаго веселия; Радуйся, мира всего покрове и спасение. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 7

Обратите внимание

Хотящу скорбный путь к небеси благоустроити, Господь наш Иисус Христос благоволи Матери Своей, да игуменствует над всеми православными иноческими обительми по всей вселенней сущими, руководя в селения небеснаго рая сонмы избранников, ищущих спасения и поющих Избавителю Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 7

Новую жизнь образом Ангельскаго жития показаша отцы преподобнии и матери, зане вся оставльше сладости мира греховнаго и возлюбиша шествовати к Небеси путем Царя Славы Христа Бога нашего, крестными страданьми, и быша мученицы без крови, терпящи вся злая Царствия ради Божия, еже и получиша, и ныне сонмы преподобных шествуют таковым путем, водимыя Материю Божиею, яко Всечестнейшею Игумениею их преподобнаго жития, превозносимую от них хвалами: Радуйся, Мати Господа, Судии Всеправеднаго; Радуйся, во игумениих от века предъизбранная. Радуйся, чистотою телеси тварь превозшедшая; Радуйся, святостию Своея души Небеса украсившая. Радуйся, благовестие Небеснаго Отечества; Радуйся: духовный крине православнаго монашества. Радуйся, усердная Молитвеннице о всех православных; Радуйся, Благая Строительнице для святых избранных. Радуйся, тихое пристанище всем странствующим; Радуйся, покоище блаженной старости. Радуйся, Невесто неневестная; Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей всечестная Игумение.

Кондак 8

Странное житие имуще, Христовы избранницы, оставльше телесныя страсти и утехи, возлюбиша путь крестных страданий в пустынех, на островах, в расселинех скал, в дубравех, со зверьми живуще равноангельно, идеже устроиша Божиею волею святыя обители, в нихже воспеваху чрез все житие свое херувимски ко Господу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бых Всемогущий Бог во умех и сердцах избранных Своих угодников, по реченному: «Дивен Бог во святых Своих», прославляя святыя Своя, собираяй из среды мира греховнаго, водворяя во святыя обители, да хвалится ими святое Имя Его, со святыми Ангелы во веки, и Владычица Богородица, Всеблагая Матерь Господня премудро игуменствует, спасая от бед и скорбей смиренно восхваляющих милость Ея: Радуйся, Честнейшая всея твари и всея вселенныя; Радуйся, сладчайшая, яко Божие селение. Радуйся, святой покрове жизни нашея; Радуйся, Божественный источнике сладости сладчайшия. Радуйся, вся наша надежде спасения и покой; Радуйся, по Бозе наше упование в жизни земной. Радуйся, яко воскресе Сын Твой и Господь; Радуйся, яко Он воскресит всякую плоть. Радуйся, Юже воспевают Небесныя Воинства; Радуйся, хвалимая от всех святых по достоинству. Радуйся, великая радосте моего спасения; Радуйся, всего мира Божественное утешение. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 9

Всякое мудрование земное презревше, святии угодницы яко юроди Христа ради явишася, бегая и странствующи на земли, не имуще нигде телеснаго, еже получиша, и мы им подражаем житием, подвигами и любовию ко Господу, Егоже и восхваляем, Ангельски поюще: Аллилуиа.

Икос 9

Витии премудрости Господней явишася отцы преподобнии: Пахомий Великий, Антоний Великий и Макарий Египетский и всех православных иноков начальницы, просиявши во святых, ибо своим святым житием равноангельским на земли и словесами спасения спасоша премногия сонмы учеников, истинных рабов Христовых, по всей вселенней велением Пресвятыя Троицы под державным игуменством Владычицы Богородицы, Юже от всея души всегда хвалиша тако: Радуйся, Державная Владычице вселенныя; Радуйся, Игумение нашего спасения. Радуйся, Бога Отцов Дщере вселюбезная; Радуйся, Материю Сына Божия быти сподобилася еси за святость и смирение. Радуйся, Бога Духа Святаго прекрасная Палато; Радуйся, на небеси и на земли любовию Всебогатая. Радуйся, инокине Честнейшая Херувимов; Радуйся, яко Матерь Бога Превышшая Серафимов. Радуйся, Апостолов Христовых всемудрое учение. Радуйся, всех святых оправдание; Радуйся, помоще наша в земных страданиях. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 10

Спасти хотя род человеческий, Господь наш Иисус Христос сошед с небесе во юдоль плача и скорбей и Своими страданьми Божественнаго жития подаде пример для всех святых, желающие достигнути вечнаго покоя, в преподобии и правде хвалящих Его Ангельскими гласы: Аллилуиа.

Икос 10

Стена крепости Божественныя явилася еси, наша Всечестная Мати Игумение, охраняя, спасая, покрывая вся святыя обители иноческия жизни во святей горе Афонстей и по всей вселенней, от зари веры христианския и до дне Страшнаго Суда Христова, спасая Божественною милостию преподобныя Своя, присно хвалящия Ея щедроты сими словесы: Радуйся, Пресвятая Мати Игумение; Радуйся, источниче духовнаго воскресения. Радуйся, всю вселенную покрывающая; Радуйся, святую Церковь Христову увеселяющая. Радуйся, пророческая славо и венче; Радуйся, и моея жизни блаженный конече. Радуйся, краше неба и сладше рая; Радуйся, примере для святаго жития. Радуйся, любящая Свой жребий Афон; Радуйся, украшающая Иерусалим и Сион. Радуйся, Мати Милосердаго Судии; Радуйся, проливающая о мире слезныя струи. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей всечестная Игумение.

Кондак 11

Пение всеумиленное приносят вси святии в небесных селениих райских, со святыми Ангелы хваляще и превозносяще Пресвятую Троицу: «Свят, Свят, Свят», — вопиют, и мы, православнии иноцы, верою сие зряще, вопием непрестанно к Богу нашему: Аллилуиа.

Икос 11

Важно

Светоприимную свещу православнаго жития соборы преподобных приемши, со всеми святыми, просиявшими от века, уже впереди, тако и ныне в путь небесный шествуют, имея Всемогущую о Господе Владычицу Матерь Еммануилову яко Игумению их преподобнаго жития, с радостию вопиют к Ней похвалами сице: Радуйся, подающая нам образ смирения; Радуйся, Собирательнице наша во обители спасения. Радуйся, Игумение святыя Афонския горы; Радуйся, Настоятельнице всех святых монастырей. Радуйся,  монахине житием  всечестная; Радуйся, во бранех всесильнейшая. Радуйся, живых и мертвых Спасительнице; Радуйся, сиротствующих Мати благодатная. Радуйся, в скорби сущих отрадо приятная; Радуйся, спасение православных христиан. Радуйся, святых щедрот Божественный океане; Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афонския и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 12

Благодать подает всегда, Пресладкий Спаситель наш, всем святым рабом Своим, в преподобии и святости подвизающимся на поприще земнаго жития, ибо уже сонмы святых православных Православною Церковию в райских селениих воспевают Пресвятую Троицу со всеми Небесными силами, и мы им подражающе, вопием Дивному во святых Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще вся милости Господни и щедроты к нам, недостойным  инокам, присно ниспосылаемыя, и всечестное Игуменство над всеми нашими обителями нашея Всеблагодатныя Владычицы Богородицы, радуемся Божественно и веселимся, яко сподобившиися спасение совершати в тех обителех, идеже уже премногия сонмы преподобных подвижников достигоша Небеснаго Царствия, ихже святыми молитвами по милости Божией и под святым Покровом нашея Небесныя Матере Игумении достигнем и мы райских селений за труды спасения похвальная, воспевая сице словеса: Радуйся, Пресвятая Богородице Дево; Радуйся, спасения нашего Помощнице. Радуйся, Игумение за всех Всещедрая; Радуйся, в преподобии Ты еси первая. Радуйся, покровом милости весь мир покрывающая; Радуйся, сирот странных питающая. Радуйся, юным целомудрия Наставнице; Радуйся, о всех людех благая Печальнице. Радуйся, рода праотца Адама веселие; Радуйся, тихое пристанище спасения. Радуйся, Всещедрая наша Мати Игумение; Радуйся, благое начало и конец нашего песнопения. Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя православных обителей Всечестная Игумение.

Кондак 13

О Всепетая наша Мати Игумение, Преславная Владычице Богородице! Приими сия моления наша, от всея души Тебе ныне нами возносимыя и сподоби в чине Ангельстем достигнути Небеснаго Царствия, идеже вси святии, Ангели и человецы, воспевают непрестанными гласы хвалу Пресвятей Троице Богу: Аллилуиа.

(Это кондак читается трижды, затем 1-й икос и 1-й кондак)

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/akafisty-bozhiej-materi/akafist-ikone-jekonomissa.html

Ссылка на основную публикацию