Захария серповидец – пророк из 12 малых пророков

Канон святому пророку Захарии Серповидцу

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

И҆мѣ́ѧ свѣтода́вца, твоѧ̑ послꙋ́шающа мѡльбы̀, просвѣще́нїе мѝ пода́ждь, заха́рїе прⷪ҇ро́че пречꙋ́дный.

Оу҆кра́шенъ добро́тами бжⷭ҇твенныѧ красоты̀, а҆́гг҃лѡвъ добрѡ́ты зри́ши дꙋше́вною чистото́ю.

И҆спо́лненъ ст҃ы́ни а҆гг҃лоподо́бныѧ свѣ́тлости, ꙗ҆́кѡ сы́й бг҃омꙋ́дре, соглаго́лющыѧ а҆́гг҃лы и҆ просвѣща́ющыѧ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, бг҃опости́жне.

Бг҃оро́диченъ: Разрѣши́сѧ клѧ́тва є҆́ѵы прама́тере, всенепоро́чнаѧ: хрⷭ҇та́ бо ро́ждши, благослове́ньми мі́ръ ѡ҆богати́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Обратите внимание

Вы́шнѧѧ благода́ть тебѐ ѡ҆сѣнѝ, промышле́нїѧ несказа́ннагѡ бжⷭ҇твенно ѡ҆кормле́нїе, ст҃ы́ми а҆́гг҃лы наꙋча́ющи, премꙋ́дре блаже́нне, и҆ просвѣща́ющи.

Бж҃е́ственнѣй бл҃гости наказꙋ́ѧсѧ, наꙋчи́лсѧ є҆сѝ, пребога́те, ꙗ҆́кѡ пречи́стъ, плодови́тъ жи́ти бжⷭ҇твеннымъ свѧще́нїемъ, во гра́дѣ всеѡсвѧще́ннѣмъ.

Стѣна̀ незы́блема, ᲂу҆твержде́нїе лю́демъ бг҃омꙋ̑дрымъ бы́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе, ꙗ҆́коже дре́вле провозвѣстѝ прⷪ҇ро́къ чꙋ́дный.

Бг҃оро́диченъ: Ржⷭ҇тво̀ нетлѣ́нно и҆ пречⷭ҇то, бцⷣе, твоѐ чревоноше́нїе мі́ръ и҆зба́ви ѿ тлѝ и҆ сме́рти: сп҃са бо родила̀ є҆сѝ, сло́во присносꙋ́щное.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃.

Впрѧжены̑ колесни̑цы ви́дѣлъ є҆сѝ, пра̑вимы рꙋко́ю всѣ́хъ бг҃а, безплѡ́тныѧ слꙋги̑, заха́рїе чꙋ́дне: съ ни́миже ра́дꙋѧсѧ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ приснопа́мѧтный, молѝ напра́витисѧ къ пꙋтѝ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма вѣ́рою несомнѣ́нною соверша́ющымъ па́мѧть твою̀ всесвѧще́ннꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Недомы́сленно и҆ непостижи́мо є҆́сть, влⷣчце бг҃ора́дованнаѧ, є҆́же содѣ́ланное ѡ҆ тебѣ̀ стра́шное бж҃їе та́инство: и҆́бо неѡбыме́ннаго заче́нши родила̀ є҆сѝ, пло́тїю ѡ҆бложе́нна ѿ пречⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ: є҆го́же всегда̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ сн҃а твоего̀ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Неискꙋсобра́чнаѧ чⷭ҇таѧ и҆ мт҃и твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ви́дѧщи тѧ̀ ме́ртва, ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀, мт҃рски пла́чꙋщи, глаго́лаше: что̀ тебѣ̀ воздадѐ є҆вре́йскїй беззако́нный собо́ръ и҆ неблагода́рный, и҆́же мно́гихъ и҆ вели́кихъ твои́хъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслади́выйсѧ; пою̀ твоѐ бжⷭ҇твенное снизхожде́нїе.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Є҆ди́но ᲂу҆́бѡ просвѣща́тельное сꙋщество̀ честѝ, въ со́лнцѣхъ же тре́хъ ѡ҆предѣлѧ́емо, въ сꙋ̑щаѧ проше́ствїѧми мно́жимо, ꙗ҆́вѣ наꙋча́еши, всебл҃же́нне.

Колесни́ца бж҃їѧ бы́въ, прⷪ҇ро́че, колесни̑цы зрѧ̀ разли̑чны а҆́гг҃льскїѧ, ѡ҆бходи́ти всѧ̑ сподо́билсѧ є҆сѝ, со бл҃гочи́нїемъ и҆дꙋ́щыѧ.

Сщ҃еннолѣ́пнѡ многосвѣ́тлый свѣ́щникъ, ѻ҆́бразъ зри́ши бж҃е́ственнагѡ свѣтозаре́нїѧ, смотрѧ́еши же, всебл҃же́нне, всеви́дца, и҆́мже всѧ́чєскаѧ спаса́ютсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ѻ҆́бразъ твоегѡ̀ чи́стагѡ ржⷭ҇тва̀ бг҃ови́днїи прⷪ҇ро́цы проначерта́ютъ, многови́днѡ проѡбрази́вше, и҆ разли́чнѡ гада́ньми бг҃омꙋ́дрїи.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Чи́стымъ се́рдцемъ, и҆ ᲂу҆ма̀ прови́дѧ ѻ҆строто́ю стрⷭ҇ть сп҃совꙋ, достолѣ́пнѡ блажи́тсѧ.

Важно

Преесте́ственнѡ ст҃ы́й, ра́дꙋйсѧ, сїѡ́не, проро́къ предповелѣва́етъ, грѧде́тъ цр҃ь тво́й пра́веденъ, и҆ спаса́ѧй кро́тостїю.

Прⷪ҇ро́кѡвъ сла́ва, бг҃оглаго́ливыхъ мꙋже́й бл҃голѣ́пїе, мі́ръ ѡ҆зарѧ́етъ прⷪ҇ро́чества свѣ́тлостїю.

Бг҃оро́диченъ: Дв҃ы ржⷭ҇тво́мъ ѡ҆бнови́въ на́съ, свободѝ пе́рвыхъ согрѣше́нїй, на́съ ра́ди бы́въ чл҃вѣ́къ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Сы́й проро́ческагѡ и҆спо́лнь вдохнове́нїѧ, бꙋ́дꙋщихъ ра́зꙋма па́че є҆стества̀ наꙋчи́всѧ, по́сланъ бы́лъ є҆сѝ проповѣ́дати бл҃года́ть бꙋ́дꙋщꙋю, де́нь же крⷭ҇та̀ вѣ́домый гдⷭ҇еви, бг҃опрїѧ́тне.

Ра́зꙋмомъ дх҃о́внымъ ᲂу҆кра́шенъ, дарѡ́въ сꙋ́щихъ па́че ᲂу҆ма̀ сподо́билсѧ є҆сѝ, а҆́гг҃льскаѧ ꙗ҆влє́нїѧ и҆ чи́ны, и҆ вѣща̑нїѧ и҆ сла̑вы ви́дѣвъ, пребога́те, чꙋ́днымъ наꙋча́ющыѧ и҆ бжⷭ҇твєннымъ та́йнамъ.

Свѣщꙋ̀ добродѣ́телей стѧжа́въ, просвѣще́нїемъ бг҃оразꙋ́мїѧ сїѧ́еши, та́инственнꙋю провозвѣща́ѧ свѣщꙋ̀, є҆́юже па́че словесѐ, сло́ва воплоще́нїе, ꙗ҆ви́тсѧ бг҃олѣ́пнѣ ѿ сїѡ́на, заха́рїе, проро́че бг҃опрїѧ́тне.

Бг҃оро́диченъ: Поста́вивый нб҃о, показа́ тѧ нб҃о слове́сное, бцⷣе, добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, возлюби́въ, и҆ и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ бжⷭ҇тва̀ сл҃нце возсїѧ̀ пло́тски, и҆ мі́ръ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆́сть бл҃года́тїю.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

По все́й землѝ твоѐ, прⷪ҇ро́че, и҆зы́де вѣща́нїе бг҃одохнове́нное, и҆ глагѡ́лъ твои́хъ си́ла, вопїю́щихъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Ве́сь вы́шними зарѧ́ми просвѣще́нъ, бꙋ̑дꙋщаѧ ви́дѣлъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ сꙋ̑щаѧ: тѣ́мже, пребога́те, вопїѧ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Пѣ́сньми почита́ю тѧ̀, дв҃о, поче́тшꙋю ро́дъ человѣ́ческїй, безче́стїемъ лю́тымъ пе́рвѣе ѡ҆сꙋжде́нный: бл҃гослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сїѡ́не горо̀, гра́де ст҃ы́й, ра́дꙋйсѧ ѕѣлѡ̀, бж҃е́ственный заха́рїа а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дникъ повелѣва́етъ: и҆ ты̀ весели́сѧ, і҆ерꙋсали́ме, во всѧ̑ вѣ́ки.

Совет

Заха́рїе прⷪ҇ро́че, красꙋ́йсѧ, и҆спѡ́лншаѧсѧ ви́дѧ словеса̀, ꙗ҆̀же предглаго́лалъ є҆сѝ дх҃омъ просвѣща́емь, гдⷭ҇а пою́щымъ и҆ превозносѧ́щымъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Посредѝ го́ръ присѣ́нныхъ ви́дѣлъ є҆сѝ стоѧ́щыѧ а҆́гг҃лы, и҆̀же над̾ всѣ́ми промышле́нїю наꙋча́ющыѧ тѧ̀, сла́вный прⷪ҇ро́че, пѣсносло́вѧщыѧ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле ѻ҆гнезра́чный гдⷭ҇ень, ра́дꙋйсѧ, две́ре невеще́ственнагѡ сїѧ́нїѧ, ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче ле́гкїй, ꙗ҆́же сл҃нце пра́вды возсїѧ́вшаѧ мі́рꙋ, чⷭ҇таѧ бг҃ороди́тельнице.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Всѧ́ко чꙋ́вство ѡ҆ста́вивъ, ᲂу҆мꙋ̀ бжⷭ҇твенномꙋ и҆ чистѣ́йшемꙋ, всемꙋ́дре, свѣтоно́сенъ предстои́ши, ѡ҆ мі́рѣ моли̑твы творѧ̀. тѣ́мже всѝ тѧ̀, заха́рїе, блажи́мъ.

Глаго́лѡмъ послѣ́дꙋюще твои́хъ ᲂу҆сте́нъ, бг҃оѧвле́нне, гдⷭ҇а призыва́емъ: и҆́мже спаса́еми, ꙗ҆́кѡ и҆́стины тѧ̀ проро́ка и҆ проповѣ́дника, заха́рїе, благоче́стнѡ блажи́мъ.

Ми́лостива содѣ́лай твои́ми моли́твами влⷣкꙋ, свѧще́нный и҆ благознамени́тый пра́здникъ тво́й, бг҃одохнове́нне, вѣ́рою соверша́ющымъ, и҆ тѧ̀ любо́вїю чтꙋ́щымъ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка и҆ бг҃оглаго́льника и҆́стиннѣйша.

Бг҃оро́диченъ: Бе́зднꙋ чꙋде́съ тѧ̀, и҆ дарова́нїй, бцⷣе, пꙋчи́нꙋ, чⷭ҇таѧ, вѣ́дꙋще, и҆ ꙗ҆́вѣ зна́юще, въ твоѐ предста́тельство надѣ́ющесѧ притека́емъ, и҆ спѣ́шнѡ къ твоемꙋ̀ кро́вꙋ прибѣга́емъ.

Источник: http://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-proroku-zakharii-serpovidtsu/

Пророк Захария в Православии

Имя Захария в переводе с еврейского языка означает – память Господня, или тот, о ком помнит Иегова.

Святой пророк Захария, один из 12-ти малых пророков, происходил из колена Левиина, был сын Варахии и внук Адды или Аддо (Зах. 1, 1, 7).

Дед пророка Захарии – Аддо, возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонского плена и в книге Неемии называется главою священнической фамилии (Неем. 12, 16). При первосвященнике Иоакиме, сыне первосвященника Иисуса (Зах. гл.

3), пророк Захария сам уже был священником и главою поколения, вероятно вследствие ранней смерти отца (Неем. 12, 12-16).

Обратите внимание

Святой Захария был призван Богом на пророческую деятельность еще в юношеском возрасте, в царствование царя Персидского Дария Гистаспа (Зах. 1, 1; 2, 4), когда первосвященником был Иисус. Следовательно, Захария был современником пророка Аггея, и начал свою пророческую деятельность только двумя месяцами позднее пророка Аггея (Зах. 1, 1).

Пророчество святого пророка Захарии Серповидца [Так называется пророк Захария на основании одного, бывшего ему откровения, в котором он видел свиток, летящий по воздуху, изогнутый наподобие огромного серпа (Зах. 5, 1-2)] отличается обилием мессианских пророчеств – ни у одного пророка не встречаем такого множества подробностей о последних днях жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, как у пророка Захарии.

Книга пророка Захарии может быть разделена по своему содержанию на две части: в первой (главы 1-6) находятся видения, во второй (главы 7-14) – речи. Всех видений восемь, большая часть их объясняется пророку ангелом Божиим. Цель их – уверить народ еврейский в покровительстве Божием.

В первом видении Бог открывает, что благоденствующие народы – угнетатели евреев, будут поражены Его гневом, а Иерусалим будет восстановлен и города Иуды возвеличатся (Зах. 1; 7-17).

Второе видение разъясняет какова будет участь язычников (Зах. 1, 18-21).

В третьем видении Господь открывает, что после сокрушения притеснителей иудеев, мешавших постройке города и храма, Иерусалим снова будет заселен и Сам Господь будет ему огненною стеною (Зax. 2, 1-13).

Четвертое видение показывает, что грехи народа уже не будут препятствовать поселению Господа нa Сионе, потому что они будут прощены.

Пророк видит первосвященника Иисуса в запятнанных одеждах – символ греховной нечистоты, причем его обвинял сатана, а Бог оправдывает его, – и с первосвященника, представителя народа, снимается запятнанная одежда и заменяется чистою, чем предоказывалось на будущее великое дело милости Божией – изглаждение грехов всей земли в один день Отраслею-Мессиею (Зах. гл. 3).

В пятом видении пророку показан золотой светильник (символ Церкви) с семью лампадами, наполняемый маслом от двух стоящих по сторонам его маслин. Это означало, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две маслины – Зоровавель и первосвященник Иисус – орудия Его промысла (Зах. гл. 4).

Важно

Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять видений – он снова развратится и опять понесет наказание. Эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с проклятием воров и клятвопреступников (Зах. 5, 1-4).

В седьмом видении показана ефа [Мера жидкости] с сидящей в ней женщиной [Образ нечестия], унесенная двумя другими в Сеннар, или Вавилон (Зах. 5, 5-10). Нечестивая женщина – народ еврейский, ефа – мера неправд, вызвавших проклятие.

Не останутся без наказания и язычники, как показывает восьмое видение четырех колесниц с запряженными в них разношерстными конями – символ ангелов Господних, которые объедут всю землю для суда над врагами Божиими.

По уничтожении языческого мира наступит царство Мессии, что пророк изображает следующим символическим действием: он надевает на голову первосвященника Иисуса два венца – из золота и серебра – символ первосвященнического и царского достоинства грядущего Мессии, вместе с предсказанием, что придет Отрасль-Мессия и созиждет храм и будет первосвященником. Когда это сбудется, то и отдаленные народы придут строить храм Богу Израилеву (Зах. гл. 6).

Во второй части (главы 7-14) содержатся речи пророка Захарии.

В первой речи пророк учит, что с постами должно соединять дела правды и любви к ближним, тогда посты обратятся в дни торжества и на Израиле почиет благословение Божие и радость спасения, имеющего объять и язычников (Зах. гл. 7-8).

Во второй речи пророк предсказывает о гибели враждебных Израилю народов, а Иерусалим будет находиться под особым покровительством Божиим и к нему не пройдет уже более никакой притеснитель.

Затем пророк приглашает народ иудейский радоваться, ибо к нему грядет Царь, праведный и кроткий. Он водворит на земле праведность и спасет народ Свой, уничтожит высокомерие и самонадеянность людей. Свое царство Он откроет, въехав в Свою столицу на ослице и молодом ослёнке [Кротких животных, служащих символом мира] (3ах.

9, 9) [Этот торжественный въезд Спасителя, эти ликования Сынов и дщерей Сиона, во время торжественного въезда Мессии в Иерусалим на ослице и молодом ослёнке, приводят в волнение первосвященников и фарисеев, они совещаются между собою, как погубить Его. Но то, что они будут говорить на этом совещании, записано уже за много лет перед тем в книге Премудрости Соломона].

Совет

Царство Мессии – царство мира, из Иудеи распространится по всей земле. Царь будет привлекать в него не силою, но кровавою жертвою, которую Он принесет за всех людей для примирения их с Богом. Но, несмотря на заботы о них Пастыря, иудеи не исправились и предали Его за 30 сребреников. Эти сребреники Пастырь бросил для горшечника в дом Господень (Зах. 11, 12-13).

Читайте также:  Через сколько лет можно хоронить в одну могилу по закону, сколько человек

Когда был отвергнут добрый Пастырь, стадо впало в руки наемников (Зах. гл. 9-11).

В последней речи пророк возвещает, что все народы мира восстанут на Иерусалим, но Сам Господь защитит его, на народ же еврейский Господь изольет дух благодати и умиления, и иудеи воззрят на Того, Которого пронзили и будут плакать о Нем, как о Единородном Сыне.

Из Иерусалима потекут живые воды, он станет средоточием нового царства, в котором будут обитать только праведники – ничего нечистого не будет более в нем (Зах. гл.

12-14) [Когда святою царицею Еленою был обретен Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, а потом и гвозди, коими Он был пригвожден ко Кресту, то по возвращении царицы Елены из Иерусалима в Византию, царь Константин вковал один гвоздь в свой шлем, а другой приковал к удилам в уздечке своего коня, во исполнение прореченного пророком Захариею (Зах. 14, 20): «В день он будет еже во узде коня, свято Господу Вседержителю»].

Предание говорит, что святой пророк Захария дожил до глубокой старости и похоронен близ Иерусалима, рядом с пророком Аггеем. Скончался он около 520 года до Рождества Христова.

Святой пророк Захария Серповидец оставил книгу своих пророчеств, состоящую из 14 глав.

Цель написания книги – намерение автора ободрить строителей храма и весь народ в трудную для него пору восстановления общины после плена, рассеять ложное мнение о праведности и богоугодности освобожденных из плена сынов преступного народа и о непосредственной близости мессианских времен.

Для достижения этих целей, пророк изображает будущее царство Мессии и вообще славную судьбу народа Божия, как имеющее осуществиться после долгой борьбы с язычеством, после неоднократных падений самого избранного народа, показать действия Промысла, ведущие избранный народ к предназначенной ему цели.

Обратите внимание

Книга пророчеств пророка Захарии, как уже было отмечено, отличается особенною ясностью предсказаний о последних днях земной жизни Спасителя – о входе Иисуса Христа в Иерусалим на ослице и ослёнке (Зах.

9,9), о предании Его за 30 сребреников и окончательном употреблении этих денег (Зах. 11, 11-13), о прободении ребра Спасителя (Зах. 12, 10), о рассеянии апостолов из Гефсиманского, сада (Зах.

13, 7), о затмении солнца во время крестных страданий Спасителя (Зах. 14, 6-7).

Некоторые места из книги пророка Захарии читаются во время вечерни как паримии. Так, гл. 9, 9-14 – читается в неделю Ваий; 11, 10-13 – в Великую Пятницу; 8, 7-17; 19-23 – в пяток Сырной Недели; 14, 4; 8-11 – в Вознесение Господне.

Память святого пророка Захарии Православная Церковь празднует 8 (21) февраля.

Email рассылкаTelegram

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Читайте также

Источник: http://vsemolitva.ru/prorok-zahariya.html

Пророк захария серповидец


Важно

Святой пророк Захария, серповидец, происходил из колена Левиина, он был сын Варахии и внук Адды или Иддо; последний возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонского плена и в книге Неемии называется главою священнической фамилии.

.. 

Святитель Димитрий Ростовский

Память святого пророка Захарии Серповидца

Память 8 февраля

Как радостный благовест раздался для иудеев, находившихся в плену вавилонском, указ персидского царя Кира об освобождении, и те из них, которые томились в неволе на чужбине, как «во тьме и тени смертной, окованные скорбью» (Пс.106:10), поспешили в землю отцов своих.

Взяв с собою священные сосуды, захваченные Навуходоносором при разрушении Иерусалима (1Ездр.1:7–8), переселенцы, под предводительством князя Зоровавеля, происходившего из царского дома Давидова (1Ездр.1:8, 2:2; 1Пар.3:19, 9–17), возвратились на родину. В седьмой месяц по возвращении они возобновили из груды развалин жертвенник (1Ездр.

3:1–6), а затем приступили к восстановлению разрушенного храма. Во второй месяц второго года была произведена по уставу Давида закладка нового храма, «и весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня» (1Ездр.

3:11); многие же старцы, видевшие прежний храм, не могли удержаться от слёз, зная, что при бедности возвратившихся, второй храм далеко не может быть так великолепен, они плакали громко, примешивая рыдания к восклицаниям радости (1Ездр.3:12–13). Но самая постройка храма, несмотря на щедрый приток пожертвований в первое время, шла чрезвычайно медленно.

Страна была неспокойна, всюду рыскали разбойники, и невозможно было вести правильных посевов и уборки хлеба, тяжелое бремя правления персидских чиновников (Неем.9:36–37), частые засухи, голод (Агг.1:6, 10–11) истощили народ. К этому присоединилась вражда с самарянами.

Имея свое святилище на горе Гаризим и считая Палестину уже своим владением, они крайне враждебно относились к евреям, особенно после того как последние отвергли их предложение об участии в постройке храма, разными наветами перед персидским правительством самаряне добились остановки работ почти на пятнадцать лет.

Эти препятствия ослабили благочестивую ревность иудеев к восстановлению народной святыни, для поднятия религиозного чувства избранного народа нужны были особенно сильные духом мужи, таких мужей Господь и воздвиг в лице Своих пророков Аггея и Захарии, о котором нам предстоит слово.

Важно

Святой пророк Захария, серповидец, происходил из колена Левиина, он был сын Варахии и внук Адды или Иддо; последний возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонского плена и в книге Неемии называется главою священнической фамилии.

Священное Писание не сохранило подробных и определенных сведений о жизни пророка Захарии, оно лишь изредка приподнимает завесу, чтобы сообщить то или иное отрывочное известие о жизни пророка Божия.

Так оно умалчивает о времени и месте рождения пророка Захарии, начиная свое повествование о его жизни со времени выступления его на пророческое служение. На пророческую деятельность он был призван Богом еще в юношеском возрасте (Зах.2:4) во второй месяц второго года царствования Дария Гистаспа (Зах.

1:1), – только двумя месяцами позднее пророка Аггея (Агг.1:1). Совместною пророческою деятельностью святые Аггей и Захария достигли того, что евреи перестали думать о своих нуждах и с усердием принялись строить храм.

 «Пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, – свидетельствует о сем Ездра, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их» (1Ездр.5:1–2). «И старейшины иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды (1Ездр.6:14).

Служение пророка Захарии вероятно продолжалось и после построения храма, в последних речах его, составляющих содержание его книги с 9 гл.

до конца, нет уже увещаний к неленостному окончанию постройки храма, и можно думать, что во время произнесения этих речей последний был уже готов.

Предание говорит, что святой пророк Захария дожил до глубокой старости и похоронен близ Иерусалима, рядом с пророком Аггеем.

После пророка Захарии осталось драгоценное наследие – книга, содержащая его пророческие видения и речи. Отличительная черта содержания книги пророка Захарии – обилие мессианских пророчеств: ни у одного пророка не встречаем такого множества подробностей о последних днях жизни нашего Спасителя, как у пророка Захарии.

Книга пророка Захарии может быть разделена по своему содержанию на две части: в первой (с Зах. 1:1–21 по Зах. 6:1–15) находятся видения, и во второй (с Зах. 7:1–14 до конца) – речи. Всех видений восемь, большая часть их объясняется пророку Ангелом Божиим, цель их – уверить народ еврейский в покровительстве Божием.

В первом видении всадников объехавших всю землю и нашедших ее в покое, Бог открывает, что благоденствующие народы – угнетатели евреев будут поражены Его гневом, а Иерусалим будет восстановлен и города Иуды возвеличатся (Зах. 1:7–17).

Совет

Какова будет участь язычников разъясняет второе видение четырех кузнецов, которые идут сбить роги – символ народов, рассеявших иудеев и разрушивших Иерусалим (Зах. 1:18–21).

После сокрушения притеснителей иудеев, мешавших постройке города и храма, Иерусалим снова будет заселен, это открывается в третьем видении Ангела Господня, которой идет с землемерный веревкой размерить Иерусалим, так как последний расселится от множества людей, и Сам Господь будет ему огненною стеною (Зах. 2:1–13).

Грехи народа уже не будут препятствовать поселению Господа на Сионе, потому что они будут прощены, как показывает четвертое видение: пророк видит первосвященника Иисуса в запятнанных одеждах, – символ греховный нечистоты, причем его обвинял сатана, но Бог оправдывает его, и с первосвященника, представителя народа, снимаются запятнанные одежды и заменяются чистыми, чем предуказывалось на будущее великое дело милости Божией, – изглаждение грехов всей земли в один день Отраслью-Мессиею (Зах. 3:1–10). В пятом видении пророку показан золотой светильник (символ Церкви – Откр. 1:13, 20), с семью лампадами, наполняемый маслом от двух стоящих по сторонам его маслин; это означало, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две маслины – Зоровавель и Иисус – орудия Его промысла (Зах. 4:1–14). Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять видений: он снова развратится и опять понесет наказание; эта мысль раскрывается в шестомвидении свитка с проклятием воров и клятвопреступников (Зах. 5:1–4), и – в седьмом видении ефы (мера жидкости) с сидящей в ней женщиною, – образ нечестия, – унесенную двумя другими в Сеннаар или Вавилон (Зах. 5:5–10).

В созерцаемое пророком время, как показывают пятое и шестое видения, развращение избранного народа достигнет своей вершины, тогда проклятие полетит по всей Иудее и будет поражать нечестивых, пока не исполнится мера неправд народа и его не постигнет последнее наказание; нечестивая женщина – народ еврейский, ефа – мера неправд, вызвавших проклятие. Не останутся без наказания и язычники, как показывает последнее седьмое видение четырех колесниц с запряженными в них разношерстными конями, – символ Ангелов Господних, которые объедут всю землю для суда над врагами Божиими. По уничтожении языческого мира наступит царство Мессии, что пророк изображает следующим символическим действием: он надевает на голову первосвященника Иисуса два венца из золота и серебра, – символ первосвященнического и царского достоинства грядущего Мессии, – вместе с предсказанием, что приидет Отрасль (Мессия) и созиждет храм и будет первосвященником: когда это сбудется, то и отдаленные народы придут строить храм Богу Израилеву (Зах. 6:1–15).

Во второй части (с Зах. 7:1–14 до конца) содержатся речи пророка Захарии.

В первой речи пророк по поводу вопроса его современников, нужно ли соблюдать посты, установленные в воспоминание печальных событий плена, учит, что с постами должно соединять дела правды и любви к ближним, тогда посты обратятся в дни торжества, и на Израиле почиет благословение Божие и радость спасения, имеющего объять и язычников (Зах. 7:1–14, 8:1–23).

Во второй речи пророк предсказывает о гибели враждебных Израилю народов, а Иерусалим будет находиться под особым покровительством Божиим, и к нему не пройдет уже более никакой притеснитель.

Затем пророк приглашает народ иудейский радоваться, ибо к нему грядет Царь праведный и кроткий; Он водворит на земле праведность и спасет народ Свой, уничтожит высокомерие и самонадеянность людей. Свое царство Он откроет, въехав в Свою столицу на ослице и молодом ослёнке, кротких животных, служащих символом мира.

Читайте также:  Неусыпающий псалтырь, как правильно читать дома и не только

Царство Мессии – царство мира из Иудеи распространится по всей земле, Царь будет привлекать в него не силою, но кровавою жертвою, которую Он принесет за всех людей для примирения их с Богом. Эллинам – врагам народа Божия предсказывается поражение, а евреям – благословение плодородия и чадородия.

Обратите внимание

После изображения светлой судьбы, ожидающей Израиля в недалеком будущем, пророк переходит к изображению предстоящего затем отвержения народу иудейскому: пророк обращается к Ливану с просьбою открыть двери врагу, которой опустошит всю Иудею. Причину такого бедствия пророк Захария объясняет символической историей о двух жезлах Небесного Пастыря.

На одном из них была надпись благоволение, а на другом узы; когда овцы, несмотря на заботы об них Пастыря, не исправились, то Он переломил жезл с надписью благоволение, что означало конец завета между Богом и Его народом, а потом потребовал Себе платы за пастырские труды, но иудеи оценили Его деятельность в 30 сребреников; эти сребреники Пастырь бросил для горшечника в дом Господень. Вслед за этим Пастырь переломил другой жезл – узы в знак того, что расторгнуто братство между Иудою и Израилем. Когда был отвергнут добрый Пастырь, стадо впало в руки наемников (Зах. 9:1–17, 10:1–12, 11:1–17).

В последней речи пророк возвещает, что все народы мира восстанут на Иерусалим, но Сам Господь защитит его и истребит нападающих, на народ же еврейский Господь изольёт дух благодати и умиления, и иудеи воззрят на Того, Которого пронзили и будут плакать о Нем, как о единородном сыне.

Тогда откроется дому Давидову источник, омывающий грехи их, и уничтожится всякая память о идолах и лжепророках, поражен будет Пастырь и рассеются овцы. Господь создает благодатное царство, небольшое по числу, составляющее только третью часть живущих на земле, но за то искушенное и святое.

Наконец, народы языческие еще раз окружат Иерусалим, но Господь восстанет на его защиту и поражение, и тогда будет единственный день, ведомый только Господу: не станет света, светила удалятся, будет ни день, ни ночь, лишь к вечеру явится свет.

Из Иерусалима потекут живые воды, он станет средоточием нового царства, в котором будут обитать только праведники, – ничего нечистого не будет в нем более. (Зах. 12:1–14, 13:1–19, 14:1–21).

Примечание

Самаряне народ смешанный, образовавшийся из соединения переселенцев, занявших область десятиколенного царства израильского по разрушении его ассириянами с остатками народа израильского, отведенного в плен.

На чужбине переселенцы продолжали чтить своих прежних богов, но когда Господь наслал за это на них стаи львов, то самаряне, чтобы отвратить бедствие, установили у себя почитание истинного Бога, не оставляя в тоже время идолопоклонство (4Цар. 17:27–34)

В книгах Священного Писания пророк Захария называется сыном Адды; это объясняется или обычаем евреев в родословии указывать имена более известных предков, или может быть тем, что по смерти отца пророк Захария воспитывался у деда, последнее мнение принадлежит святому Кириллу Александрийскому

Постройка храма была окончена в шестой год царствования Дария Гистаспа (1Ездр. 6:15). Дарий царствовал с 521 по 486 г.; год постройки храма, следовательно, падает на 515-ой до Рождества Христова.

Источник: http://AzbukaSpaseniya.ru/biblioteka/prorok-zahariya-serpovideczhitie.html

Память пророка Захарии Серповидца, из 12-ти

Как радостный благовест раздался для иудеев, находившихся в плену вавилонском, указ персидского царя Кира об освобождении 1; и те из них, которые томились в неволе на чужбине, как «во тьме и тени смертной, окованные скорбью» (Пс. 106:10), поспешили в землю отцов своих.

Взяв с собою священные сосуды, захваченные Навуходоносором при разрушении Иерусалима (1 Ездр. 1:7-8), переселенцы, под предводительством князя Зоровавеля, происходившего из царского дома Давидова (1 Ездр. 1:8, 2:2; 1 Пар. 3:19, 9-17), возвратились на родину. В седьмой месяц по возвращении они возобновили из груды развалин жертвенник (1 Ездр.

 3:1-6), а затем приступили к восстановлению разрушенного храма. Во второй месяц второго года была произведена по уставу Давида закладка нового храма, «и весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня»(1 Ездр.

Важно

 3:11); многие же старцы, видевшие прежний храм, не могли удержаться от слёз, зная, что при бедности возвратившихся, второй храм далеко не может быть так великолепен; они плакали громко, примешивая рыдания к восклицаниям радости (1 Ездр. 3:12-13). Но самая постройка храма, несмотря на щедрый приток пожертвований в первое время, шла чрезвычайно медленно.

Страна была неспокойна; всюду рыскали разбойники, и невозможно было вести правильных посевов и уборки хлеба; тяжелое бремя правления персидских чиновников (Неем. 9:36-37), частые засухи, голод (Агг. 1:6, 10-11) истощили народ. К этому присоединилась вражда с самарянами 2.

Имея свое святилище на горе Гаризим и считая Палестину уже своим владением, они крайне враждебно относились к евреям, особенно после того как последние отвергли их предложение об участии в постройке храма; разными наветами перед персидским правительством самаряне добились остановки работ почти на пятнадцать лет 3. 

 
Эти препятствия ослабили благочестивую ревность иудеев к восстановлению народной святыни; для поднятия религиозного чувства избранного народа нужны были особенно сильные духом мужи; таких мужей Господь и воздвиг в лице Своих пророков Аггея и Захарии, о котором нам предстоит слово. 

 
Святой пророк Захария 4, серповидец 5, происходил из колена Левиина; он был сын Варахии и внук Адды или Иддо 6; последний возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонского плена и в книге Неемии называется главою священнической фамилии 7.

Священное Писание не сохранило подробных и определенных сведений о жизни пророка Захарии; оно лишь изредка приподнимает завесу, чтобы сообщить то или иное отрывочное известие о жизни пророка Божия.

Так оно умалчивает о времени и месте рождения пророка Захарии, начиная свое повествование о его жизни со времени выступления его на пророческое служение. На пророческую деятельность он был призван Богом еще в юношеском возрасте (Зах. 2:4) во второй месяц второго года царствования Дария Гистаспа (Зах.

 1:1), – только двумя месяцами позднее пророка Аггея (Агг. 1:1). Совместною пророческою деятельностью святые Аггей и Захария достигли того, что евреи перестали думать о своих нуждах и с усердием принялись строить храм.

«Пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, – свидетельствует о сем Ездра, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их» (1 Ездр. 5:1-2).«И старейшины иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды (1 Ездр. 6:14). 

 
Служение пророка Захарии вероятно продолжалось и после построения храма; в последних речах его, составляющих содержание его книги с 9 гл.

до конца, нет уже увещаний к неленостному окончанию постройки храма, и можно думать, что во время произнесения этих речей последний был уже готов 8.

Предание говорит, что святой пророк Захария дожил до глубокой старости и похоронен близ Иерусалима, рядом с пророком Аггеем. 

 
После пророка Захарии осталось драгоценное наследие – книга, содержащая его пророческие видения и речи. Отличительная черта содержания книги пророка Захарии – обилие мессианских пророчеств: ни у одного пророка не встречаем такого множества подробностей о последних днях жизни нашего Спасителя, как у пророка Захарии.

Совет

Книга пророка Захарии может быть разделена по своему содержанию на две части: в первой (с Зах. 1:1-21 по Зах. 6:1-15) находятся видения, и во второй (с Зах. 7:1-14 до конца) – речи. Всех видений восемь; большая часть их объясняется пророку Ангелом Божиим; цель их – уверить народ еврейский в покровительстве Божием.

Впервом видении всадников объехавших всю землю и нашедших ее в покое, Бог открывает, что благоденствующие народы – угнетатели евреев будут поражены Его гневом, а Иерусалим будет восстановлен и города Иуды возвеличатся (Зах. 1:7-17).

Какова будет участь язычников разъясняет второевидение четырех кузнецов, которые идут сбить роги – символ народов, рассеявших иудеев и разрушивших Иерусалим (Зах. 1:18-21).

После сокрушения притеснителей иудеев, мешавших постройке города и храма, Иерусалим снова будет заселен; это открывается в третьем видении Ангела Господня, которой идет с землемерный веревкой размерить Иерусалим, так как последний расселится от множества людей, и Сам Господь будет ему огненною стеною (Зах. 2:1-13).

Грехи народа уже не будут препятствовать поселению Господа на Сионе, потому что они будут прощены, как показывает четвертое видение: пророк видит первосвященника Иисуса в запятнанных одеждах, – символ греховный нечистоты, причем его обвинял сатана; но Бог оправдывает его, и с первосвященника, представителя народа, снимаются запятнанные одежды и заменяются чистыми, чем предуказывалось на будущее великое дело милости Божией, – изглаждение грехов всей земли в один день Отраслью-Мессиею (Зах. 3:1-10). В пятом видении пророку показан золотой светильник (символ Церкви – Откр. 1:13, 20), с семью лампадами, наполняемый маслом от двух стоящих по сторонам его маслин; это означало, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две маслины – Зоровавель и Иисус – орудия Его промысла (Зах. 4:1-14). Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять видений: он снова развратится и опять понесет наказание; эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с проклятием воров и клятвопреступников (Зах. 5:1-4), и – в седьмом видении ефы (мера жидкости) с сидящей в ней женщиною, – образ нечестия, – унесенную двумя другими в Сеннаар или Вавилон (Зах. 5:5-10). 

 
В созерцаемое пророком время, как показывают пятое и шестое видения, развращение избранного народа достигнет своей вершины; тогда проклятие полетит по всей Иудее и будет поражать нечестивых, пока не исполнится мера неправд народа и его не постигнет последнее наказание; нечестивая женщина – народ еврейский; ефа – мера неправд, вызвавших проклятие. Не останутся без наказания и язычники, как показывает последнее седьмое видение четырех колесниц с запряженными в них разношерстными конями, – символ Ангелов Господних, которые объедут всю землю для суда над врагами Божиими. По уничтожении языческого мира наступит царство Мессии, что пророк изображает следующим символическим действием: он надевает на голову первосвященника Иисуса два венца из золота и серебра, – символ первосвященнического и царского достоинства грядущего Мессии, – вместе с предсказанием, что приидет Отрасль (Мессия) и созиждет храм и будет первосвященником: когда это сбудется, то и отдаленные народы придут строить храм Богу Израилеву (Зах. 6:1-15). 

 
Во второй части (с Зах. 7:1-14 до конца) содержатся речи пророка Захарии.

В первой речи пророк по поводу вопроса его современников, нужно ли соблюдать посты, установленные в воспоминание печальных событий плена, учит, что с постами должно соединять дела правды и любви к ближним, тогда посты обратятся в дни торжества, и на Израиле почиет благословение Божие и радость спасения, имеющего объять и язычников (Зах. 7:1-14, 8:1-23).

Читайте также:  Молитва николаю чудотворцу о помощи в деньгах - православные иконы и молитвы

Во второй речи пророк предсказывает о гибели враждебных Израилю народов, а Иерусалим будет находиться под особым покровительством Божиим, и к нему не пройдет уже более никакой притеснитель.

Затем пророк приглашает народ иудейский радоваться, ибо к нему грядет Царь праведный и кроткий; Он водворит на земле праведность и спасет народ Свой, уничтожит высокомерие и самонадеянность людей. Свое царство Он откроет, въехав в Свою столицу на ослице и молодом ослёнке, кротких животных, служащих символом мира 9.

Обратите внимание

Царство Мессии – царство мира из Иудеи распространится по всей земле; Царь будет привлекать в него не силою, но кровавою жертвою, которую Он принесет за всех людей для примирения их с Богом. Эллинам – врагам народа Божия предсказывается поражение, а евреям – благословение плодородия и чадородия.

Обратите внимание

После изображения светлой судьбы, ожидающей Израиля в недалеком будущем, пророк переходит к изображению предстоящего затем отвержения народу иудейскому: пророк обращается к Ливану с просьбою открыть двери врагу, которой опустошит всю Иудею. Причину такого бедствия пророк Захария объясняет символической историей о двух жезлах Небесного Пастыря.

На одном из них была надпись благоволение, а на другомузы; когда овцы, несмотря на заботы об них Пастыря, не исправились, то Он переломил жезл с надписью благоволение, что означало конец завета между Богом и Его народом, а потом потребовал Себе платы за пастырские труды, но иудеи оценили Его деятельность в 30 сребреников; эти сребреники Пастырь бросил для горшечника в дом Господень 10. Вслед за этим Пастырь переломил другой жезл – узы в знак того, что расторгнуто братство между Иудою и Израилем. Когда был отвергнут добрый Пастырь, стадо впало в руки наемников (Зах. 9:1-17, 10:1-12, 11:1-17). 

 
В последней речи пророк возвещает, что все народы мира восстанут на Иерусалим, но Сам Господь защитит его и истребит нападающих, на народ же еврейский Господь изольёт дух благодати и умиления, и иудеи воззрят на Того, Которого пронзили и будут плакать о Нем, как о единородном сыне 11.

Тогда откроется дому Давидову источник, омывающий грехи их, и уничтожится всякая память о идолах и лжепророках; поражен будет Пастырь и рассеются овцы 12. Господь создает благодатное царство, небольшое по числу, составляющее только третью часть живущих на земле, но за то искушенное и святое.

Наконец, народы языческие еще раз окружат Иерусалим, но Господь восстанет на его защиту и поражение, и тогда будет единственный день, ведомый только Господу: не станет света, светила удалятся, будет ни день, ни ночь; лишь к вечеру явится свет 13.

Из Иерусалима потекут живые воды, он станет средоточием нового царства, в котором будут обитать только праведники, – ничего нечистого не будет в нем более. (Зах. 12:1-14, 13:1-19, 14:1-21) 14.

Примечания

1 Он царствовал с 559 по 530 гг. до Р.Х. Милость Кира к иудеям объясняют тем, что ему было показано пророком Даниилом пророчество Исаии (Ис. 44:28, 45:1), где более чем за полтораста лет предсказывается освобождение евреев из плена чрез Кира.

2 Самаряне народ смешанный, образовавшийся из соединения переселенцев, занявших область десятиколенного царства израильского по разрушении его ассириянами с остатками народа израильского, отведенного в плен.

На чужбине переселенцы продолжали чтить своих прежних богов, но когда Господь наслал за это на них стаи львов, то самаряне, чтобы отвратить бедствие, установили у себя почитание истинного Бога, не оставляя в тоже время идолопоклонство (4 Цар. 17:27-34).     

3 (1 Ездр. 4:1-3) Иудеи отказали самарянам, как двоеверам.

4 С еврейского: память Господня.

Важно

5 Так называется пророк Захария у некоторых отцов Церкви на основании одного, бывшего ему откровения, в котором он видел летящий по воздуху свиток, вероятно изогнувшийся на подобие серпа (Зах. 5:1-2).

6 (Зах. 1:1). В книгах Священного Писания пророк Захария называется сыном Адды; это объясняется или обычаем евреев в родословии указывать имена более известных предков, или может быть тем, что по смерти отца пророк Захария воспитывался у деда; последнее мнение принадлежит святому Кириллу Александрийскому.     

7 (Неем. 12:16). При первосвященнике Иоакиме, сыне первосвященника Иисуса (Зах. гл. 3), пророк Захария сам был уже священником, и главою поколения вероятно вследствие ранней смерти отца. (Неем. 12:12-16).

8 Постройка храма была окончена в шестой год царствования Дария Гистаспа (1 Ездр. 6:15). Дарий царствовал с 521 по 486 гг.; год постройки храма, следовательно, падает на 515-ой до Рождества Христова.

9 Святые евангелисты, повествуя о торжественном входе Господа в Иерусалим приводят это место из книги пророка Захарии, относя его, таким образом, ко Христу Спасителю (Мф. 21:4-6; Ин. 12:14-16).     

10 Св. евангелист Матфей, передавая решение синедриона приобрести на повергнутые Иудой сребренники землю у горшечника для погребения странных, видит в этом исполнение пророчества Захарии, но называет его пророчеством Иеремии вероятно потому, что свиток, содержавший пророческие книги и находившийся у святого евангелиста под рукою, оглавлялся именем пророка Иеремии.     

11 Св. евангелист Иоанн, передавая об исполнении этого пророчества на Христе Иисусе, приводит буквально и самое пророчество (Ин. 19:34-37).

12 Сам Господь относит к Себе это пророчество, когда после тайный вечери на пути в Гефсиманию предсказывает Апостолам, что они вскоре Его покинут. (Мф. 26:31; Мк. 14:27).

Совет

13 Здесь можно видеть пророчество о затмении солнца во время Христова распятия (Лк. 23:44-45).

14 Некоторые места из книги пророка Захарии читаются во время вечерни как паримии. Так, Зах. 9:9-14 читаются в Неделю ваий; Зах. 11:10-13 – в великую пятницу; Зах. 8:7-17, 19-23 – в пяток сырный недели, Зах. 14:4, 8-11 (где говорится о явлении Господа на горе Елеонской) – в Вознесение Господне, бывшее на этой горе.

Источник: http://www.stsl.ru/news/all/pamyat-proroka-zakharii-serpovidtsa-iz-12-ti

В иерусалиме найдена могила пророка захарии

Погоня за “чёрными археологами” в окрестностях Иерусалима помогла найти древнюю церковь, в которой, вполне вероятно, похоронен пророк Захария. Об этом сообщает сегодня, 5 февраля, радиостанция “Коль Исраэль”.

Открытие совершила команда, предельно далёкая от науки, возглавляемая Амиром Ганором, детективом Израильского управления по защите древностей (IAA). Бравый полицейский с оружием в руках охотится на грабителей могил и нелегальных торговцев антиквариатом.

https://www.youtube.com/watch?v=tDSvrvTAN3I

Преследуя группу палестинцев, промышлявших воровством античных монет, Ганор и его люди натолкнулись на дверной косяк, частично засыпанный землёй. Через несколько недель раскопок специалисты IAA обнаружили остатки храмовой постройки, которая была разрушена землетрясением примерно 1 300 лет назад.

Помещение размером с баскетбольную площадку содержит рухнувшие мраморные колонны и практически нетронутый мозаичный пол. Под алтарём имеется погребальная камера, где, как полагают археологи, был похоронен  пророк Захария. Согласно преданию, около 520 года до н. э.

он написал книгу проповедей, вошедшую в состав Ветхого Завета. Предположение специалистов основано на анализе христианских источников и так называемой Мадабской карты — античной мозаичной карты-панно на полу церкви в иорданском городе Мадаба.

Для доказательства этой версии требуются дополнительные расследования.

Руины церкви, относящиеся к V–VII векам н. э., расположены в 40 км к югу от Иерусалима. Под ними находится сеть пещер и туннелей времён Второго Храма (516 год до н. э. – 70 год н. э.), которые использовались иудеями во время восстания Бар-Кохбы против римского владычества в 131–135 годах.

Справка

Пророк Захария Серповидец из 12-ти малых пророков происходил из колена Левиина, в книге Неемии назван главою священнического рода. Он был с юношеского возраста призван к пророческому служению и стал, по дивному слову церковного песнопения, “зрителем премирных видений”.

Именно в книге пророка Захарии содержатся вдохновенные подробности о пришествии Мессии (6, 12), о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в Иерусалим  на молодом осле (9, 9), о предании Господа за 30 сребреников и покупке на них земли горшечника (11, 12 – 13), о прободении ребра Спасителя (12, 10), о рассеянии апостолов из Гефсиманского сада (13, 7), о затмении солнца во время крестных страданий Спасителя (14, 6 – 7). “Весь вышний зарями просвещен”, пророк Захария “будущая видел яко сущая”. Согласно преданию, этот “истиннейший богоглагольник” дожил до глубокой старости и был похоронен недалеко от Иерусалима, рядом со своим знаменитым современником и сподвижником пророком Аггеем. Своим прозванием “Серповидец” Захария обязан одному из бывших ему откровений, в котором он видел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие угрожающего серпа (5, 1-2).

Источник: http://simvol-veri.ru/xp/v-ierusalime-naiedena-mogila-proroka-zaxarii.html

Именины Захара, Захария, День ангела Захара, Захария

Содержание статьи [показать]

Когда по церковному календарю именины Захара, Захария: 18 сентября – Захария Праведный, священник, пророк, отец св. Иоанна Предтечи; 21 февраля – Захария Серповидец, из 12 малых пророков; 18 декабря – Захария Египтянин, Скитский, преподобный.

Характеристика именинника Захара, Захария:

Из древнееврейского языка – «память Господня», «Бог вспомнил». В христианских религиозно-мифологических представлениях Захария и Елисавета – родители Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи).

Коммуникабельны, скромны, добры. Люди широкой души, размаха. Человеколюбивы. Не любят разбирательств, интриг. Всегда помогут в беде. Сексуальны, но долго не вступают в брак. В зрелом возрасте женятся на женщине с ребенком, обеспечивают семью, не брезгуя никакой работой. Любят детей, с удовольствием и без лишних назиданий воспитывают их.

У Захара широкая натура. Он общителен и гостеприимен, с радостью приглашает к себе друзей и даже случайных попутчиков, к спиртному равнодушен. Доброта и мягкость Захара способствуют тому, что жена быстро и незаметно для Захара прибирает его к рукам и занимает «генеральское» место в доме. Иногда – в тех случаях, когда жена переборщит в мерах воспитания, – это заканчивается разводом.

Поздравление с именинами Захара, Захария:

Не забывайте отмечать именины Захара и поздравлять Захара с днем ангела.

Захар, со своего пути

Ты не свернешь, ты ведь «мужчина»!

И сколько б ни пришлось пройти

Ты не устанешь. Есть причина

Тебя поздравить нам сейчас:

День именин! Желаем дружно,

Чтоб счастлив был, и не погас

Тот огонек, что греет душу!

*****

Даже будучи в Сахаре,

Буду помнить о Захаре.

И разгадка здесь проста:

Без Захара жизнь пуста.

*****

Я, видно, жизнь живу недаром,

Коль на вопрос: «А назови,

Кто лучшие друзья твои?» —

Могу в ответ назвать Захара.

Возможно, парочку имен

Я назову еще. Но это

Уже до полного ответа.

А первым в списке будет он.

Я это нынче утверждаю

Не для того, чтобы ему

Польстить. Захару ни к чему

Была б неискренность такая.

Зачем ему пустая лесть

Под видом добрых чувств и дружбы?

Достаточно в нем качеств есть,

Чтоб не приписывать ненужных.

И лить подкрашенный елей

Я не имею даже мысли.

Я честен с ним, ведь я же числю

Захара первым средь друзей!

Источник: https://www.astromeridian.ru/imya/imeniny_Zahara.html

Ссылка на основную публикацию