Лития – это что такое? лития, совершаемая мирянином

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Совет

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Обратите внимание

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Обратите внимание

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Обратите внимание

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́.

Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Важно

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Обратите внимание

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Обратите внимание

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Совет

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe.html

Лития – что это такое?

С момента расцвета духовности и вероисповедания в обществе у людей, которые лишь недавно обратились к Господу появляется множество вопросов касаемых правильности произношения мольбы и как проводятся священнодействия.

Приходя в церковь в воскресные дни и во время церковных торжеств, верующие заостряют свое внимание на произношением богослужителями молитвенных обращений, и размышляют над сутью и смыслом.

Довольно часто, посещая Церковь в воскресные дни, можно стать свидетелем беседы недавно обратившихся верующих, которые говорят о том, что на сегодняшней службе священник зачитал литию. А что такое Лития?

Священная Земля где когда-то родился и рост Христос, стала источником большинству обычаев христианской религии. Родина Иисуса дает христианским верующим огромное количество способов предназначенных для спасения их душ, потому что Иерусалим считается уникальным городом во всем мире, где наш Господь принял смерть, и где его положили в гроб.

Считается, что Иерусалим положил начало православному обычаю: ходить крестовым ходом. Сперва это ход совершали на Святой Земле по великим местам, где произошли двухтысячелетние события, которые полностью поменяли мировоззрение людей и оставили свой след в развитии следующих поколений.

Потому как по священным и памятным местам ходили, обычно, истинно верующие люди, то шли они с молитвенной песней, которой спустя время и дали название «лития» Литии исполнялись по несколько причин: во-первых, когда происходили природные катастрофы, вспышки заболеваний либо ж военные действия, истинные христиане совершали крестовый ход, второй причиной являлись – великие божественные праздники, в течении которых православные люди приезжают к святыням и молятся возле них.

В нашем времени в христианской Церкви также совершают литии. Однако, что ж означает понятие «лития»?

Лития переводиться с древнегреческого языка как «усиленная молитва» Такое молитвенное усиление подразумевает под собой ходьбу, традиционно, «шествие» из Церкви.

Но спустя время данный обычай немного изменился и сейчас в христианском Храме литию совершают так: когда поется лития богослужители «выходят» из престола, и начинают отходить от алтаря как можно подальше.

В церквях Священной земли священники как правило выходили за ворота храма, однако в нынешние времена такое исполнение литий довольно затруднительное, и по этой причине во время совершения литии просто отходят от престола.

Обратите внимание

Время совершения литий строго установлено, их исполняют лишь на больших вечерях. Суть такого богослужения состоит в усердной молитве, которая характеризуется неизменяемым текстом, и по этой причине читается только богослужителями.

Некоторые православные люди, которые не относятся прихожанам определенной церкви, замечают то, что содержания литий несколько отличаются. Это объясняется тем, что первой частью литии есть ифимон относящийся к самой церкви, поэтому в Успенской церкви, первой частью литии является ифимон, взятый из богослужения Успения, в церкви Покрова – из покровского богослужения.

И поэтому смотря в какую церковь пришел верующий, такую и начальную часть литии он услышит. Исключительное внимание заслуживают литийная просьба, которая произносится. При литийном прошении много раз произносится такая такое взывание «Смилуйся, Боже».

В завершении литии богослужители читают молитвословие, которое называется головопреклонение, а затем совершается обратный ход в церковь.

Усердное моление – лития, которая читается во время великой вечерни, – обладает уникальной мощью. Всенощное богослужение, в течении которого происходит произношение литии, характеризуется отказом от отдыха, непрекращающееся бдение, которое совершается во имя мольбы.

Каждый отказ от своих потребностей и целей ради мольбы максимально близко придвигает человека к Господу, именно по этой причине литийные молитвы обладают уникальной сутью в проведении торжественной службы.

Мощь моления верующих в это время обладает потрясающим эффектом, прихожане объединены одной мыслью, одной верой, потому что верно говорят: «в том месте где два либо три собираются во имя Господа, то и Господь находится среди них…».

Групповая молитва о прощении является просьбой не о собственных потребностей, а об всего человечества. В течении Светлой Седмице во время торжественной литии совершается освещение хлеба, в обычные воскресные всенощные службы такое освещение не проводится.

Такую усиленную молитву христианские верующие могут услышать не лишь в церкви, согласно христианской вере литию можно читать и на погосте, и в доме. Произносят литию собственно верующие по покойным близким. После кончины человека и вознесения его души, его дух остро испытует надобность в молитвенных прошениях верующих.

Важно

В провославии указано, что взамен поминание покойников алкоголем нужно произносить мольбы, среди которых особое место занимает лития. Молитвенные прошения здравствующих помогают, успокоившимся людям пережить страдания, при мольбах близких душе будет легче находится на том свете.

Лития, которая совершается верующими, произносится в квартире и на погосте, считается облегченным, то есть укороченным видом традиционной литии которая читается в церкви в час проведения службы.

Согласно вероисповеданию, покойные люди не могут сами себе помочь, потому что уже не в силах совершать благие действия и произносить молитвы, они лишь могут уповать на наши молитвы о своём спасении. Здравствующие близкие в состоянии помочь упокоившему родственнику с помощью своих молитвенных прошений, чтобы Всевышний помиловал душу.

Простой текст укороченной литии несложный в прочтении, однако при этой данный вид литии все также остается «усиленной молитвой». Лития на погосте, также как и лития “домашняя”, произносится из молитвенника, кроме того все тексты для такой литии есть в христианском требнике.

Лития (от греческого слова, λιτή, усиленная молитва) – в христианские службы в современном мире является:

• одна из частей всенощной службы, которая совершается перед праздниками, идущая сразу после ектении, и начинается со слов: «Произнесем ночное молитвенное прошение наше Господу».

Суть молебствий литии указывает на то, что свое название лития одержало по причине всеобщих несчастий, обрушившихся на Рим.

И сейчас лития, кроме праздничных круглосуточного богослужения, проводится во время всеобщих несчастий либо ж в дни памяти о этих событиях, традиционно литии проводятся за пределами церкви, сопровождаясь с молебствие, и в некоторых случаях крестовым шествием.

• сокращенная часть панихиды, определенной вовремя молебствие о покойном в час, когда его выносят из дома, и во время поминальной молитвы в храме о нем в любой другой час.

Современный порядок богослужения в Церкви включает четыре типа литии, которые в свою очередь имеют на четыре подвида, в зависимости от величия:

а) «лития за пределами обители», совершается в некоторые двунадесятые торжества и в Пасхальную неделю и читается вперед литургии;

б) лития на большой вечерней, соединяющаяся с бодростью;
в) лития по завершению торжественной и воскресной утренней службы;

г) лития о поминовении по завершению будней вечерней и утренней службы.

Совет

По содержанию молитв и значение указанные разновидности литии имеют значительные отличия, однако схожее у всех видов есть одно исход из церкви. Исход только при первом типе (из вышеназванных) литии осуществляется полным, а в иных- частичное.

Однако и полное и частичное исхождении происходит оно главным образом с намерением обратится не только с помощью словесной мольбы, а и при помощи хождения, сменить обстановку ее произношения с целью оживления молитвенной сосредоточенности; другой целью литии считается фраза – исхождение из церкви нашей недостойности произносить молитвы в ней: «мы произносим мольбы, находясь возле ворот святого собора, как бы находясь перед райскими вратами… как Адам, страдалец, блудный отпрыск». Это и объясняет некоторую исповедальную и печальную суть литийных молебствий.

И главное, в литии Храм выходит из своей священной среды в мир людей – в личном понимании – либо ж в приход, как составляющую церкви, соединяющуюся с мирским светом, распахнутую для всего человечества, либо не взятых в Храм, либо изгнанных из него, преследуя цель выполнения молитвенной задачи в мирском мире. Это объясняет всеобщий и всемирный характер (о всем мире) литийных молитвенных прошений».

Читайте также:  Акафист спиридону тримифунтскому, читать акафист

Одной из главных частей христианского богослужения считается лития. Преподобный Симеон Солунский говорил:

«Лития проводится в храме в дни праздника и субботние дни, а когда случается какое-нибудь несчастие, либо нападает мор, лития читается в присутствии большой толпы в центре города, либо за пределами города, возле городских ворот»

С самого возникновения литии являлась молитвенной просьбой когда происходили всеобщие несчастья в общественных местах или же могли случится; такую сущность имела лития и в требниках Великого Царьградского храма, и в Западном вероисповедании лишь такой молитвой определяется название литии. Однако вместе с такими литиями были в третьем столетии довольно похожие на них молитвы веселого-праздничного характера, которые также проводились вне храма или за городом, однако их не называли литии и литаниями.

Наиболее широкое применение и известность такие шествия одержали в Иерусалимском Храме, в которых они проводились сперва по торжествам в память важнейших событиях, а потом, в четвертом столетии, превратились в часть каждой воскресной службы; такая лития (также не именовавшаяся так) характеризовалась в многократном повторении молитвенного прошения богослужения в различных святынях.

В современном мире литии проводимые перед поминальной службы является остатком торжественные израильских литий, а на вечерние и утренние службы это православное наследие ночных литии проводившихся в воскресные дни, включивших в себя, под влиянием Православной вере и древней религиозной практики, части из покаянной молитвенной части богослужений.

Лития на большой вечерней службы состоит из трех частей: Процессия, песня и мольба.

Процессия литии представляет собой торжественный выход богослужителей и прихожан за пределы храма.
Исхождении из храма символизирует покаяние и смирение, а «Храм”, символизирует принятие исповедующихся и смиренных пред волей Всевышнего и молитвенное прошение о помиловании. проводя вне храма небольшую часть богослужения.

Источник: https://www.o-vere.ru/litija-chto-eto-takoe.html

Лития – это что такое? лития, совершаемая мирянином

С возрождением духовности и веры в социуме всё больше вопросов возникает у вновь обращённого христианина по поводу правильной молитвы, порядка проведения богослужения.

Посещая храм по воскресеньям и праздникам, прихожанин обращает внимание на чтение священником молитв, задумывается над смыслом и содержанием.

Часто, находясь возле Храма в праздничные дни, можно услышать от беседующих вновь обращённых прихожан: «Сегодня батюшка какую-то литию читал. Лития — что это такое?»

Святая Земля, по которой ходил Иисус, положила начало многим традициям православной церкви.

Обратите внимание

Иерусалим донёс до современного христианина достаточное количество возможностей для спасения души, так как является тем место в мире, где был распят Христос, положен во гроб… Именно из этого места и пошла традиция верующих идти шествием.

Так как по святым местам шли, как правило, искренне верующие христиане, то сопровождали своё шествие они молитвенным пением, что и названо было впоследствии «литией». Причин для совершения таких литий было две: во время бедствий, эпидемий или войн совершались шествия верующих, вторая причина – большие религиозные праздники, во время которых посещаются святые места и верующие поклоняются им.

Современное исполнение шествия – литии

В современном православии также присутствует лития. Что это такое, становится понятно православному уже из перевода этого слова с древнегреческого – «усиленное моление». Лития – это всегда шествие, как правило, «исхождение» из Храма.

В современных традициях православной Церкви лития выглядит следующим образом: в момент совершения ее священники «исходят» из алтаря, отходя от него как можно дальше. В храмах Иерусалима выходили вообще за пределы, но в современном исполнении это сделать нелегко, поэтому и ограничиваются просто отхождением от алтаря.

По времени лития совершается только на великой вечерне. Содержание этого моления – усердная молитва, неизменяемые тексты, поэтому произносится священником.

Отличия литий, произносимых в разных храмах

Иногда верующие, не являющиеся прихожанами одного конкретного храма, обращают внимание на то, что в текстах литий слышны разные слова. Происходит это потому, что первой поемой на литии является стихира самого храма, следовательно, в храме Успенском, первой будет стихира, взятая из службы Успения, в храме Покровском – из службы Покрова.

В зависимости от того, какой храм посетил верующий, такую стихиру первой он и будет слышать. Особенное внимание уделяется литийным прошениям, произносимым на части службы под названием «лития». Что это такое, становится понятно православному человеку по произносимым многократным воззваниям «Господи, помилуй».

Третьим этапом литии священник произносит молитву главопреклонения, после чего происходит возвращение в храм.

Место усиленной молитвы в принятии Православия

Усиленная молитва – лития, совершаемая на великой вечерне, — имеет необыкновенную силу. Всенощное бдение, сопровождающее проведение чина литии, подразумевает отказ от отдыха, неутомимое бодрствование ради молитвы.

Любое отречение от своих нужд и желаний во имя Господне приближает верующего к Богу, поэтому литийные прошения имеют особый смысл в содержании праздничного богослужения.

Коллективная просьба о помиловании подразумевает прошение не столько о личных нуждах, сколько о мировых. Во время Пасхальной праздничной литии проводится благословение хлебов, обычное воскресное всенощное бдение не предполагает этого.

Самостоятельная молитва-лития мирянина

Литию православный христианин может слышать не только в храме, Церковь подразумевает также произнесение чина литии дома и на кладбище. Читается лития самим верующим по усопшим родственникам. После отхождения души после смерти она особенно нуждается в молитвах христианина.

Церковь говорит о том, что вместо поминания усопшего спиртными напитками необходимо читать молитвы, в том числе и чин литии. По просьбам живых, умершему человеку будет легче проходить мытарства, по молитвам родственников облегчено будет пребывание души на том свете.

Лития, совершаемая мирянином, читается дома и на кладбище, является упрощённым, более коротким вариантом существующего православного чтения в храме во время богослужения.

Несложный текст «домашней» литии доступен для чтения, но это всё равно делает такую литию «усиленным молением». Лития на кладбище, как и лития дома, читается из требника, также все тексты для этого чина есть в православном молитвослове.

Мощное оружие верующего христианина

Самым действенным оружием в борьбе с силами зла у верующего христианина является молитва. Святые старцы говорили, что когда православный человек читает молитву.ю «лукавый» отбегает от него на несколько метров и боится приблизиться.

Помощь усопшим предкам также в силе молитвы, действенным оружием для души является лития. Что это такое для живых и усопших, понятно из того, какое значение уделяется литии на праздничных богослужениях и молениях за умерших предков: «..

душа его во благих водворится, и память его в род и род». Старец Николай Сербский утешал родственников умерших людей тем, что молитва – это общение с Господом, а молитва за умерших – это и общение с усопшими, просьба за них, что приближает нас к дорогим людям.

Источник

Источник:

Лития по усопшим для мирян: Лития на кладбище

Заупокойная лития — очень важная часть православной службы. Если сделать перевод с греческого, то получится усердное моление. Церковные каноны предписывают совершать ее исключительно за пределами храма. Литии могут различаться как по чину, так и по содержанию.

Если вникнуть в суть православного богослужения, то можно понять, что поводом для совершения литии для мирян, как правило, является либо приход праздничного субботнего дня, либо нашествие какого-либо несчастья, имеющего массовый характер.

Об истории литии, совершаемой мирянином

Изначальное назначение литии — молитва, возносимая в общественных местах при возникновении какой-то угрозы, приближении бедствия, понесенном поражении. Однако, помимо этого, существовали также подобные богослужения, имеющие радостно-торжественный характер. Для их проведения выбирались площадки за пределами города.

Особые условия для развития такого вида богослужения были созданы в Иерусалимской церкви. Там чин литии были неотъемлемой частью всех воскресных вечерей, проводимых в отличающихся святостью местах.

Особо надо остановиться на литии по усопшим для мирян. Означенный вид установлен специально для вознесения молитвы по ушедшим в мир иной. Как правило, она совершается в момент выноса гроба из дома, но может быть проведена в любое иное время и в каком угодно месте, если этого хотят родственники.

Заупокойная лития

По готовности тело усопшего транспортируется в храм. Когда гроб выносится из дома надлежит читать заупокойное последование, соответствующее чину обыкновенной литии. В это же время провозглашается «Премудрость», после чего поют «Чистейшую». В былые времена нашими предками перед выносом тела совершался семипоклонный начал, однако сегодня эта традиция уже почти никем не выполняется.

Лития на кладбище

Кладбища, в соответствии с канонами церкви, — святейшее место. Они сохраняют в своих недрах тела усопших до наступления грядущего воскресенья. Посещение кладбища в обязательном порядке должно сопровождаться зажжением свечи и совершением литийного молитвословия.

Как это делается мирянином на кладбище:

 1. Читается акафист об упокоении усопших.
 2. Некоторое время проводится в молчании. При этом вспоминаются все хорошие поступки и черты характера умершего.
 3. Читается чин литии, предназначенной для кладбища.

Текст чина литии для кладбища:

      «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

      Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

      Царю Небесному, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Источник: http://pravoslaviee.ru/drugoe/litiya-eto-chto-takoe-litiya-sovershaemaya-miryaninom.html

Лития — что это такое, можно ли совершать мирянам дома и на кладбище

Molitva.Guru > Интересно знать > Лития — что это такое, можно ли совершать мирянам дома и на кладбище

Значение слова «лития» в переводе с греческого языка — «усердное моление». Однако далеко не всем известно, что такое лития и когда ее заказывают.

В православной традиции существует несколько определений литии. Этим словом может именоваться часть всенощного бдения (следует сразу за ектенией), которая начинается со слов: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». Кроме того, литийные молитвы — это разновидность панихиды, которая служится при выносе тела умершего из дома или при поминовении умершего в храме в любое время.

История возникновения

Изначальным предназначением было моление в тех местах, где произошла какая-либо катастрофа или бедствие, возникла какая-либо угроза. Начало этого богослужения было положено в Иерусалимской Церкви, где его проводили после каждой воскресной вечерни в разных святых местах. Такое значение она имела и в уставе Великой Константинопольской и Западной Церквей.

На сегодняшний день лития включает в себя молитвы, песнопения и некоторые обряды. Проводятся также и радостные торжественные литии или литании, которые служатся за городом.

Суть и значение

Основная отличительная черта литии — это служение вне стен храма. Все виды этого богослужения могут сильно различаться между собой по содержанию и чину, однако исхождение из храма — это обязательное условие.

Исхождение во время служения литии может быть полным или неполным. В обоих случаях цель такого чина — выразить молитвенное усердие не только словами, но и через движение. При изменении места богослужения усиливается молитвенное внимание. Литии обычно носят несколько скорбный и покаянный характер.

Еще одно важное значение этого богослужения заключено в том, что Православная Церковь выходит в прямом смысле слова во внешний мир из наполненных благодатью храмов и монастырей.

Это может быть выход далеко за пределы храма или же в притвор — часть храма, которая соприкасается с миром и является открытой для некрещенных и исключенных из лона Церкви. В этом случае лития несет молитвенную миссию во внешний мир.

Поэтому молитвы и песнопения этого действия имеют всенародный характер.

Основными элементами на великопостной вечерне служат песни, молитвы и обряды. Обряд заключается в торжественном выходе священнослужителей и прихожан в притвор. Этот выход является немаловажной частью богослужения. Если заглянуть в славянские рукописи Иерусалимского Типикона, там постоянно будет встречаться слово «исхождение». Чин этого выхода бывает очень близким к чину вечернего входа.

Во время служения священник совместно с диаконом выходят через северные двери. Святые двери в это время остаются закрытыми. Диакон следует рядом со священником и держит при этом в руках кадило. Впереди них служащие несут два светильника. За священнослужителями следуют певчие. Выход всей процессии сопровождается пением полагающихся стихир.

После того как священнослужители выходят в притвор, диакон кадит лики святых икон и настоятеля и становится на положенном месте — справа и спереди от священника.

Виды молитвословий

В нынешнем уставе Православной Церкви существует 4 вида литии. По степени своей торжественности их можно расположить в следующем порядке:

 1. Лития вне монастыря. Эта разновидность служится во время некоторых двунадесятых праздников и перед началом литургии в Светлую седмицу.
 2. На великой вечерне (в это время служение соединяется с бдением).
 3. По окончании воскресной или праздничной утрени.
 4. Об упокоении — после будничной утрени или вечерни.
Читайте также:  Икона живоносный источник в чем помогает - православные иконы и молитвы

Особенности заупокойной литии

Особым видом литии можно считать заупокойную, которая совершается мирянином. Она была составлена специально для произнесения молитв по усопшим при выносе тела из дома.

Кроме того, такие молитвы могут произноситься родственниками и близкими усопшего в любое время и в любом месте по желанию.

Наиболее часто такие литии совершаются мирянами в домашних условиях, во время пребывания на кладбище или по возвращении после захоронения.

Важно

После того как тело умершего подготовлено подобающим образом, его приносят для отпевания. Кода усопшего выносят из дома, следует прочесть заупокойное последование. Ранее нашими предками совершался еще семипоклонный начал перед тем, как вынести тело. В наше время этой традиции практически никто не придерживается.

Согласно канонам православной церкви кладбища считаются священными местами, ведь здесь упокоены тела усопших, ожидающих грядущего воскресения.

Православный верующий, приходя на кладбище, должен зажечь свечу и произнести литийное молитвословие. Чтобы совершить чин усиленного моления, можно пригласить на кладбище священнослужителя.

Однако если такой возможности нет, мирянин может провести краткий чин самостоятельно.

Порядок проведения

Порядок проведения такого краткого чина должен быть следующим:

 1. Вначале читается акафист об упокоении умерших.
 2. Далее, необходимо некоторое время провести в тишине и молчании, вспомнить все хорошее, что было присуще усопшему.
 3. В конце читается текст литии по усопшим.

Лития, совершаемая мирянином дома и на кладбище, проводится трижды:

 1. Во время выноса тела усопшего из дома.
 2. Во время захоронения на кладбище.
 3. Вернувшись домой с кладбища по завершении похоронного обряда.

Находясь на кладбище, не следует принимать пищу и напитки. Существует народный обычай — оставлять на могиле усопшего рюмку с водкой и кусочек хлеба.

Однако следует заметить, что эта традиция не имеет ничего общего с православными верованиями и пришла к нам из языческих времен. В православной традиции такой поступок является скорее оскорблением памяти покойного.

Не следует оставлять на могиле еду — ее лучше отдать нищим.

Наши усердные молитвы во все времена были и остаются наиболее сильным оружием против сил зла. Они помогают защитить души живых и ушедших. Такие молитвы не только приближают нас к Господу, но и имеют глубокий духовный смысл. По мнению священнослужителей, молитвы об усопших не только позволяют просить защиты для их душ перед Господом, но и помогают сохранить светлую память об ушедших близких.

Источник: https://molitva.guru/interesno-znat/litiya-chto-eto-takoe-mozhno-li-sovershat-miryanam-doma-i-na-kladbishhe.html

Лития по усопшим для мирян: Лития на кладбище

Заупокойная лития — очень важная часть православной службы. Если сделать перевод с греческого, то получится усердное моление. Церковные каноны предписывают совершать ее исключительно за пределами храма. Литии могут различаться как по чину, так и по содержанию.

Если вникнуть в суть православного богослужения, то можно понять, что поводом для совершения литии для мирян, как правило, является либо приход праздничного субботнего дня, либо нашествие какого-либо несчастья, имеющего массовый характер.

Об истории литии, совершаемой мирянином

Изначальное назначение литии — молитва, возносимая в общественных местах при возникновении какой-то угрозы, приближении бедствия, понесенном поражении. Однако, помимо этого, существовали также подобные богослужения, имеющие радостно-торжественный характер. Для их проведения выбирались площадки за пределами города.

Особые условия для развития такого вида богослужения были созданы в Иерусалимской церкви. Там чин литии были неотъемлемой частью всех воскресных вечерей, проводимых в отличающихся святостью местах.

В сегодняшних реалиях осталась только незначительная часть процветавших в былые времена на территории Иерусалима усердных молитвословий. В их состав входили молитвы, особые обряды и песни. Сегодня данный обряд в основном заключается только в торжественном выходе священнослужителей в притвор.

Особо надо остановиться на литии по усопшим для мирян. Означенный вид установлен специально для вознесения молитвы по ушедшим в мир иной. Как правило, она совершается в момент выноса гроба из дома, но может быть проведена в любое иное время и в каком угодно месте, если этого хотят родственники.

Заупокойная лития

По готовности тело усопшего транспортируется в храм. Когда гроб выносится из дома надлежит читать заупокойное последование, соответствующее чину обыкновенной литии. В это же время провозглашается «Премудрость», после чего поют «Чистейшую». В былые времена нашими предками перед выносом тела совершался семипоклонный начал, однако сегодня эта традиция уже почти никем не выполняется.

Лития на кладбище

Кладбища, в соответствии с канонами церкви, — святейшее место. Они сохраняют в своих недрах тела усопших до наступления грядущего воскресенья. Посещение кладбища в обязательном порядке должно сопровождаться зажжением свечи и совершением литийного молитвословия.

Как это делается мирянином на кладбище:

 1. Читается акафист об упокоении усопших.
 2. Некоторое время проводится в молчании. При этом вспоминаются все хорошие поступки и черты характера умершего.
 3. Читается чин литии, предназначенной для кладбища.

Текст чина литии для кладбища:

      «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

      Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

      Царю Небесному, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

      Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

      Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

      Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

      Господи, помилуй. (Трижды.)

      Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

      Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

      Господи, помилуй. (12 раз.)

      Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

      Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

      Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)»

Эта лития заупокойная совершаемая мирянином дома и на кладбище должна проводиться три раза:

 • Когда из дома выносится тело.
 • При захоронении.
 • После возвращения с кладбища домой.

Еще несколько рекомендаций:

 • Это время на кладбище не предназначено для приема пищи или употребления алкогольсодержащих напитков.
 • Оставляя на могиле накрытую кусочком хлеба рюмку водки, вы отдаете дань языческим обычаям. Ведь этот пережиток пришел именно оттуда. По мнению православной церкви, таким поступком оскорбляется память усопшего.
 • Вместо того чтобы оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищим или животным.

Лития по усопшим является сильным оружием православного христианства

Сегодня, как и в былые времена,молитвенному обращению к Господу отведена роль наиболее действенного оружия против злых сил, которым владеет верующий православный христианин. По утверждению святых старцев, от верующего человека, читающего молитву, лукавый бежит сломя голову и даже не предпринимает попыток приблизиться.

Благодатное влияние, как на душу почившего человека, так и на поминающего его является усиленная молитва. Церковные богослужения памяти об умерших людях уделяют особое внимание.

Священнослужители говорят, что если молитва является обращением к Богу, то лития — это просьба к Всевышнему за умерших и общение с ними.

Совет

Посредством такой молитвы человек приближается не только к Господу, но и к ближним своим.

Источник: https://ProPohoroni.ru/traurnaya-rech/litiya-po-usopshim.html

10. ЧИН ЛИТИИ, СОВЕРШАЕМОЙ МИРЯНИНОМ ДОМА И НА КЛАДБИЩЕ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.

Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.

Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя мое́.

Обратите внимание

Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

И тропари сия, глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́], Спа́се, упоко́й, / сохраня́я ю́ во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́], я́ко еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́] упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся души́ его́ [или ея́].

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ [или рабы́ Твоея́], / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: / аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Ве́чная ва́ша па́мять, достоблаже́ннии отцы́ и бра́тия на́ша, при́сно помина́емии. Трижды.

Душа́ его́ [или ея́] во благи́х водвори́тся, и па́мять его́ [или ея́] в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Источник: http://hram-anevskogo.prihod.ru/tainstva-pravoslavnoj-cerkvi/molitvoslov/10-chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishe/

Что такое лития? И почему на вечерне освящаются хлебцы и вино?

О смысле литии – иерей Андрей Чиженко.

Слово «лития» в переводе с греческого языка обозначает «просьба, молитва», часто его еще переводят как «усердное моление». Фактически в богослужебной практике повсеместно служатся два вида литии: на вечерне и заупокойная (представляет собой сокращенный чин панихиды).

Оба чина – литии на вечерне и заупокойной литии – совершенно разные и не имеют между собой ничего общего. Их объединяет только один символический акт – исхождение из храма в притвор.

По сложившейся священнической практике из-за удобства употребления чина заупокойной литии, она часто совершается на кладбище на могиле усопшего.

Важно

Сегодня поговорим о литии на вечерне. Вы часто ее видите во время воскресных всенощных бдений или бдений на великие двунадесятые или храмовые праздники.

Читайте также:  Преподобный ефрем, новоторжский чудотворец

Почти в конце вечерни возле аналоя с храмовой или праздничной иконой ставится специальный четвероножец (столик) с металлической литийницей, в которой горят три свечки (в честь Святой Троицы).

На ней лежат пять хлебов, а в стаканчиках находятся пшеница, вино и елей (оливковое или подсолнечное масло). Батюшка же в предшествии свещеносца (пономаря с зажженной свечой) выходит в притвор церкви, где служатся определенные молитвословия.

Они имеют несколько скорбный и покаянный характер. Почему? Выход священника из алтаря в конце вечерни символизирует собой выход Христа и Его Церкви из той высоты святости, в которой пребывает Бог и созданная Им Церковь, в грешный страждущий больной мир.

Это подтверждают те факты, что в Константинопольской Церкви литии часто совершались во время общественных и стихийных бедствий, когда призывалось заступничество Божье и люди во главе с архиереями, священниками и самим императором умоляли Всевышнего избавить их от беды.

С другой стороны, часто выход священника (священников) на литию в притвор объединял всех молящихся в храме, так как в древности в притворе молились оглашенные (ожидающие крещения люди) и верующие, на которых были епитимьи (от греческого «наказание» или «особое духовное послушание» – особая мера, налагающаяся на христианина, страждущего сильным тяжким грехом, для того, чтобы помочь ему с Божьей помощью исцелиться от греха). Чтобы не оставить молящихся в притворе без церковной службы и Божьего утешения, Церковь в лице священника выходила в мир и молилась за него. Как пишет Михаил Скабалланович в своей книге «Толковый Типикон», цитируя святителя Симеона Солунского: «Мы молимся, стоя пред вратами св. храма, как бы пред вратами небесными… подобно Адаму, мытарю, блудному сыну».

Потому, находясь в падшем и грешном мире, Церковь в лице священнослужителей исторгает из себя молитву-плач о заступничестве Божием и за патриархов, и за архиереев, и за священников, «и о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости Божия и помощи требующей», как сказано в одной из литийных молитв.

Также священник молится и о Божьем покрове над городом или селом этим, в котором находится храм, о путешествующих, о болящих, скорбящих, покойных, плененных и о всех православных христианах. При этом в молитвенную помощь призывается и сила Честнаго и Животворящего Креста, и Пресвятая Богородица, и храмовый с дневными святыми, и вообще все святые.

Совет

Хор же от лица людей многократно (после первой молитвы сорок раз, после второй –пятьдесят, после прочих по три раза) поет «Господи, помилуй», вымаливая у Бога прощение за грехи и благодать Святого Духа, чтобы жить благочестиво.

Не зря священнический возглас после этого продолжительного литийного моления звучит так: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в мори далече: и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны».

В этом возгласе сконцентрирован весь смысл литии: чтобы Господь нас услышал, ведь к Нему уповают со всех сторон ближних и дальних земли-мира, куда для моления вышла из алтаря Церковь, и уповают также особенно те, кто далеко в море, путешествуют и не могут находиться в храме на молитве, и все мы молимся о прощении наших грехов и о помиловании.

Во время литии преподается молящимся будто бы от лица Бога священническое благословение «Мир всем».

Это значит, что Господь принимает данное всенародное покаяние, видя, что люди преклонили голову, а значит и сердце свое перед Всевышним.

И после молитвы главопреклонения с призыванием снова и Честнаго Животворящего Креста, и Пресвятой Богородицы, и всех святых оправданный обласканный Богом народ во главе со священником входит в храм.

Батюшка останавливается перед литийным столиком. После определенных молитв, прочитанных чтецом, звучит умилительная новозаветная песнь святого праведного Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром…», которая вновь подтверждает произошедшее на литии примирение Бога и человека.

Люди же благодарно читают «Трисвятое по Отче наш» и тем свидетельствуют свою веру в истинного Бога. После чего хор поет три раза праздничный тропарь (лития чаще всего приурочивается к какому-то празднику), а священник совершает троекратное каждение вокруг литийницы с находящимися на ней продуктами, чтобы эта жертва была «приятной и благоуханной» Богу.

Обратите внимание

Данные продукты имеют символический смысл. Хлеб и вино – намек на Тело и Кровь Христовы, елей – древний символ милости Божьей (в греческом языке слова «елей» и «милость» похожи по звучанию), пшеница – символ воскресения (почти мертвое окаменевшее тело по сеянии его в землю выбрасывает зеленый мягкий колос) и вообще жизни.

Кроме того, пять хлебов являются символом чудесного насыщения Спасителем пятью хлебами и двумя рыбками пяти тысяч человек.

Отсюда и в молитве священнической над литийными продуктами есть такие слова: «Господи Иисусе Христе Боже наш, Благословивый пять хлебов и пять тысящ насытивый, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей: и умножи сия во граде сем (или в веси («село, деревня» с церковнославянского языка) сей, или во святей обители сей (если служба совершается в монастыре), и во всем мире твоем: и вкушающия от них верныя освяти. Яко ты еси благословляй и освящаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков». Хор отвечает «Аминь» (с евр. «истинно, верно»).

В этой молитве от лица всех людей священник просит, чтобы Господь даровал нам также и земные блага, необходимые для удовлетворения наших потребностей и здоровья.

Здесь мы видим удивительную взаимосвязь между покаянием, молитвенным приближением к Богу и испрашиванием у Него материальных благ для человеческой жизнедеятельности не земле.

И священническое благословение литийных продуктов (в виде крестообразного осенения одним хлебом остальных хлебов и при чтении молитвы крестообразного поочередного указывания ладонью на продукты) знаменует то, что Господь смилостивился и умножил земные блага для верных своих.

Здесь не лишне вспомнить и стихи из Нового Завета: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:31–33).

Потому, конечно же, мы всегда должны помнить эту духовно-материальную взаимосвязь: сначала молитва и покаяние, а потом уже земные труды, после которых нужно воздать благодарение Богу за их плоды. Если же только будут земные труды, то тогда они будут бесплодны и не принесут ни желаемого результата, ни радости.

Важно

Также, мне кажется, освящение на вечерне литийных продуктов является отголоском древних агап – вечерь любви, на которых совершалось Таинство Евхаристии и причащения верующих.

Освященные продукты затем используются на утрене. Маслом помазываются верующие во время полиелея, а хлебцы, обмакнутые в вино, раздаются также после помазывания.

Их можно вкушать не натощак, так как, по древней практике Церкви, они освящались специально для верующих, которые приходили издалека пешком и выстаивали всю ночь бдение для подкрепления их сил.

Только нужно помнить, что это освященный, а не обычный продукт, который нужно вкушать со страхом Божиим и благоговением.

Будем, же дорогие братья и сестры, молиться, каяться в грехах своих пред Богом и помнить, что все от Него. И что главной нашей жизненной задачей является приближение к Господу, так как земное наше существование – это училище для души, и в нем мы должны приложить усилия именно для духовной нашей жизни, а все остальное, потребное нам, приложится и дастся Творцом.

Иерей Андрей Чиженко
Православная Жизнь

Просмотрено (1190) раз

Источник: http://voskrcerkov.ru/2016/08/10/chto-takoe-litiya-i-pochemu-na-vecherne-osvyashhayutsya-xlebcy-i-vino/

Лития заупокойная, совершаемая мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.  Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Tрижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. 

Господи, помилуй. (Трижды) 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.  Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. 

Господи, помилуй. (12 раз) 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон) 

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон) 
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.(Поклон) 

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна: плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.

Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.

Не прииидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.

Совет

Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его: долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое.  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (Трижды с тремя поклонами). 

Тропарь, глас 4

Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой. 

И ныне и присно и во веки веков, аминь: Едина чистая и непорочная Дево, Бога без Семене рождшая, моли спастися душе его. 

Седален, глас 5

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче. 

Кондак, глас 8

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. 

Икос

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. 

* * *

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (трижды), благослови. 

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь.  Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему (имя), и сотвори ему вечную память. 

Вечная память. (трижды) Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Источник: https://vmestemir.ru/articles/pravoslavie/molitvoslov/molitvyi-zaupokojnyie/litiya-zaupokojnaya-sovershaemaya-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe/

Ссылка на основную публикацию