Акафист иисусу сладчайшему, читать акафист иисусу

Акафист Иисусу Сладчайшему

Акафист Иисусу Сладчайшему. Хор братии Валаамского монастыря

Акафист Иисусу Сладчайшему. Хор Троице-Сергиевой Лавры

Акафист Иисусу Сладчайшему с параллельным переводом на современный русский язык

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те.

Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 2

Ви́­дя вдо­ви́­цу зе́ль­не пла́­чу­щу, Го́с­по­ди, я́ко­же бо тог­да́ уми­ло­се́р­див­ся, сы́­на ея́ на по­гре­бе́­ние не­со́­ма вос­кре­си́л еси́; си́­це и о мне уми­ло­се́р­ди­ся, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, и грех­ми́ умерщв­ле́н­ную мою́ ду́­шу вос­кре­си́, зо­ву́­щую: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти Фи­ли́пп ища́, Го́с­по­ди, по­ка­жи́ нам От­ца́, гла­го́­ла­ше; Ты же к не­му́: то­ли́­кое вре́­мя сый со Мно́ю, не по­зна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во От­це́ есмь? Те́м­же, Не­из­сле́­до­ван­не, со стра́­хом зо­ву́ Ти:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ пре­си́ль­ный. Иису́­се, Вла­ды́­ко дол­го­тер­пе­ли́­вый; Иису́­се, Спа́­се пре­ми́­ло­сти­вый. Иису́­се, хра­ни́­те­лю мой пре­бла­ги́й; Иису́­се, очи́с­ти гре­хи́ моя́.

Обратите внимание

Иису́­се, оты­ми́ без­за­ко́­ния моя́; Иису́­се, от­пус­ти́ не­пра́в­ды моя́. Иису́­се, на­де́ж­до моя́, не оста́­ви ме­не́; Иису́­се, по­мо́щ­ни­че мой, не от­ри́­ни ме­не́.

Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой, не за­бу́­ди ме­не́; Иису́­се, Па́­сты­рю мой, не по­гу­би́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше апо́с­то­лы об­ле­ки́й, Иису́­се, во Иеру­са­ли́­ме се­дя́­щия, об­ле­цы́ и ме­не́, об­на­же́н­на­го от вся́­ка­го бла­го­тво­ре́­ния, теп­ло­то́ю Ду́­ха Свя­та́­го Тво­его́ и даждь ми с лю­бо́­вию пе́­ти Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́яй бо­га́т­ство ми­ло­се́р­дия, мы­та­ри́ и гре́ш­ни­ки, и не­ве́р­ныя при­зва́л еси́, Иису́­се; не пре́­зри и ме­не́ ны́­не, по­до́б­на­го им, но, я́ко мно­го­це́н­ное ми́­ро, при­ими́ песнь сию́:

Иису́­се, си́­ло не­по­бе­ди́­мая; Иису́­се, ми́­лос­те без­ко­не́ч­ная. Иису́­се, кра­со­то́ пре­све́т­лая; Иису́­се, лю­бы́ не­из­ре­че́н­ная. Иису́­се, Сы́­не Бо́­га Жи­ва́­го; Иису́­се, по­ми́­луй мя гре́ш­на­го.

Иису́­се, услы́­ши мя в без­за­ко́­ни­их за­ча́­та­го; Иису́­се, очи́с­ти мя во гре­се́х рож­де́н­на­го. Иису́­се, нау­чи́ мя не­по­тре́б­на­го; Иису́­се, осве­ти́ мя те́м­на­го. Иису́­се, очи́с­ти мя скве́р­на­го; Иису́­се, воз­ве­ди́ мя блу́д­на­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́яй по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Петр утопа́­ше; уз­ре́в же во пло́­ти Тя су́­ща, Иису́­се, и по во­да́м хо­дя́­ща, по­зна́ Тя Бо́­га и́с­тин­на­го и, ру́­ку спа­се́­ния по­лу­чи́в, ре­че́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша сле­пы́й ми­мо­хо­дя́­ща Тя, Го́с­по­ди, пу­те́м во­пия́­ше: Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов, по­ми́­луй мя! И, при­зва́в, от­ве́рзл еси́ о́чи его́. Про­све­ти́ у́бо ми́­лос­тию Твое́ю о́чи мы́с­лен­ныя се́рд­ца и ме­не́, во­пию́­ща Ти и гла­го́­лю­ща:

Иису́­се, вы́ш­них Со­зда́­те­лю; Иису́­се, ни́ж­них Ис­ку­пи́­те­лю. Иису́­се, пре­ис­по́д­них по­тре­би́­те­лю; Иису́­се, всея́ тва́­ри укра­си́­те­лю. Иису́­се, души́ моея́ уте́­ши­те­лю; Иису́­се, ума́ мо­его́ про­све­ти́­те­лю.

Иису́­се, се́рд­ца мо­его́ ве­се́­лие; Иису́­се, те́­ла мо­его́ здра́­вие. Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя; Иису́­се, све́­те мой, про­све­ти́ мя. Иису́­се, му́­ки вся́­кия из­ба́­ви мя; Иису́­се, спа­си́ мя, не­до­сто́й­на­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 5

Бо­го­то́ч­ною Кро́­вию я́ко­же ис­ку­пи́л еси́ нас дре́в­ле от за­ко́н­ныя кля́т­вы, Иису́­се, си́­це из­ми́ нас от се́­ти, е́ю­же змий за­пя́т ны страсть­ми́ плот­ски́­ми, и блу́д­ным на­важ­де́­ни­ем, и злым уны́­нием, во­пию́­щия Ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше о́т­ро­цы ев­ре́й­стии во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем Со­зда́в­ша­го ру­ко́ю че­ло­ве́­ка, и Вла­ды́­ку ра­зу­ме́в­ше Его́, по­тща́­ша­ся ве́твь­ми уго­ди́­ти Ему́, оса́н­на во­пию́­ще. Мы же песнь при­но́­сим Ти, гла­го́­лю­ще:

Иису́­се, Бо́­же и́с­тин­ный; Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов. Иису́­се, Ца­рю́ пре­сла́в­ный; Иису́­се, А́гн­че не­по­ро́ч­ный. Иису́­се, Па́­сты­рю пре­ди́в­ный; Иису́­се, хра­ни́­те­лю во мла́­до­сти мое́й.

Иису́­се, кор­ми́­те­лю во ю́нос­ти мое́й; Иису́­се, по­хва­ло́ в ста́­рос­ти мое́й. Иису́­се, на­де́ж­до в сме́р­ти мое́й; Иису́­се, жи­во­те́ по сме́р­ти мое́й.

Иису́­се, уте­ше́­ние мое́ на су­де́ Тво­е́м; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не по­сра­ми́ ме­не́ тог­да́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник бо­го­но́с­ных ве­ща́­ние и гла­го́­лы ис­пол­ня́я, Иису́­се, на зем­ли́ я́вль­ся и с че­ло­ве́­ки Не­вме­сти́­мый по­жи́л еси́, и бо­ле́з­ни на́­ша подъ­я́л еси́, от­ню́­ду­же ра́­на­ми Тво­и́ми мы ис­це­ле́в­ше, пе́­ти на­вы­ко́­хом: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ все­ле́н­ней про­све­ще́­ние и́с­ти­ны Твоея́, и от­гна́­ся лесть бе­со́в­ская: и́до­ли бо, Спа́­се наш, не тер­пя́­ще Твоея́ кре́­пос­ти, па­до́­ша. Мы же, спа­се́­ние по­лу­чи́в­ше, во­пи­е́м Ти:

Иису́­се, и́с­ти­но, лесть от­го­ня́­щая; Иису́­се, све́­те, пре­вы́ш­ший всех све́т­лос­тей. Иису́­се, Ца­рю́, пре­мо­га́­яй всех кре́­пос­ти; Иису́­се, Бо́­же, пре­бы­ва́яй в ми́­лос­ти. Иису́­се, Хле́­бе Жи­во́т­ный, на­сы́­ти мя а́л­чу­ща­го; Иису́­се, ис­то́ч­ни­че ра́­зу­ма, на­по́й мя жа́ж­ду­ща­го.

Важно

Иису́­се, оде́ж­до ве­се́­лия, оде́й мя тле́н­на­го; Иису́­се, по­кро́­ве ра́­дос­ти, по­кры́й мя не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, по­да́­те­лю про­ся́­щим, даждь мне плач за гре­хи́ моя́; Иису́­се, об­ре́­те­ние и́щу­щим, об­ря́­щи ду́­шу мою́.

Иису́­се, от­вер­зи́­те­лю тол­ку́­щим, от­ве́р­зи се́рд­це мое́ окая́н­ное; Иису́­се, Ис­ку­пи́­те­лю гре́ш­ных, очи́с­ти без­за­ко́­ния моя́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 7

Хо­тя́ со­кро­ве́н­ную та́й­ну от ве́­ка от­кры́­ти, я́ко ов­ча́ на за­ко­ле́­ние ве­де́н был еси́, Иису́­се, и я́ко а́г­нец пря́­мо стри­гу́­ща­го его́ без­гла́­сен, и я́ко Бог из ме́рт­вых вос­кре́сл еси́, и со сла́­вою на не­бе­са́ воз­не́сл­ся еси́, и нас со­воз­дви́гл еси́, зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́в­ную по­ка­за́ тварь, яв­ле́й­ся Тво­ре́ц нам: без се́­ме­не от Де́­вы во­пло­ти́­ся, из гро́­ба, пе­ча́­ти не ру­ши́в, вос­кре́­се, и ко апо́с­то­лом, две́­рем за­тво­ре́н­ным, с пло́­тию вни́­де. Те́м­же чудя́­щеся, вос­по­и́м:

Иису́­се, Сло́­ве не­об­ыме́н­ный; Иису́­се, Сло́­ве не­со­гля­да́е­мый. Иису́­се, си́­ло не­по­сти­жи́­мая; Иису́­се, му́­дро­сте не­до­мы́с­ли­мая. Иису́­се, Бо­жест­во́ не­опи­са́н­ное; Иису́­се, гос­по́д­ство не­ис­че́т­ное.

Иису́­се, ца́рст­во не­по­бе­ди́­мое; Иису́­се, вла­ды́­чест­во без­ко­не́ч­ное. Иису́­се, кре́­пос­те вы­со­ча́й­шая; Иису́­се, вла́­сте ве́ч­ная. Иису́­се, Тво́р­че мой, уще́д­ри мя; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 8

Стра́н­но Бо́­га во­че­ло­ве́ч­ша­ся ви́­дя­ще, устра­ни́м­ся су́ет­на­го ми́­ра и ум на Бо­же́ст­вен­ная воз­ло­жи́м. Се­го́ бо ра́­ди Бог на зе́м­лю сни́­де, да нас на не­бе­са́ воз­ве­де́т, во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь бе в ни́ж­них, и вы́ш­них ни­ка́­ко­же от­сту­пи́ Не­ис­че́т­ный, ег­да́ во́­лею нас ра́­ди по­стра­да́, и сме́р­тию Свое́ю на́­шу смерть умерт­ви́, и вос­кре­се́­ни­ем жи­во́т да­ро­ва́ пою́­щим:

Иису́­се, сла́­дос­те сер­де́ч­ная; Иису́­се, кре́­пос­те те­ле́с­ная. Иису́­се, све́т­лос­те ду­ше́в­ная; Иису́­се, быс­тро­то́ у́м­ная. Иису́­се, ра́­дос­те со́­вест­ная; Иису́­се, на­де́ж­до из­ве́ст­ная.

Иису́­се, па́­мя­те пред­ве́ч­ная; Иису́­се, по­хва­ло́ вы­со́­кая. Иису́­се, сла́­во моя́ пре­воз­не­се́н­ная; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Па́­сты­рю мой, взы­щи́ ме­не́; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ ме­не́.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское без­пре­ста́­ни сла́­вит пре­свя­то́е и́мя Твое́, Иису́­се, на не­бе­си́: Свят, Свят, Свят, во­пию́­ще; мы же, гре́ш­нии на зем­ли́ бре́н­ны­ми уст­на́­ми во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя я́ко­же ры́­бы без­гла́с­ныя ви́­дим о Те­бе́, Иису́­се, Спа́­се наш: не­до­уме́­ют бо гла­го́­ла­ти, ка́­ко Бог не­пре­ло́ж­ный и че­ло­ве́к со­вер­ше́н­ный пре­бы­ва́е­ши? Мы же та́ин­ству ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ве́р­но:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ ца́рст­вую­щих. Иису́­се, Вла­ды́­ко вла­де́ю­щих; Иису́­се, Су­дие́ жи­вы́х и ме́рт­вых. Иису́­се, на­де́ж­до не­на­де́ж­ных; Иису́­се, уте­ше́­ние пла́­чу­щих.

Иису́­се, сла́­во ни́­щих; Иису́­се, не осу­ди́ мя по де­ло́м мо­и́м. Иису́­се, очи́с­ти мя по ми́­лос­ти Тво­е́й; Иису́­се, от­же­ни́ от ме­не́ уны́­ние. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ мы́с­ли сер­де́ч­ныя; Иису́­се, даждь ми па́­мять сме́рт­ную.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, Вос­то́­че вос­то́­ком, к те́м­но­му за́­па­ду — ес­тес­тву́ на́­ше­му при­ше́д, сми­ри́л­ся еси́ до сме́р­ти; те́м­же пре­воз­не­се́­ся и́мя Твое́ па́­че вся́­ка­го и́ме­не, и от всех ко­ле́н не­бе́с­ных и зем­ны́х слы́­ши­ши: Алли­лу́иа.

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное; Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое. Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая; Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое. Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние; Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние.

Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че; Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще. Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че; Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий. Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие; Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное при­но­шу́ Ти не­до­сто́й­ный, во­пию́ Ти я́ко ха­на­не́а: Иису́­се, по­ми́­луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страсть­ми́ лю́­те бе­ся́­щую­ся и я́рос­тию па­ли́­мую, и ис­це­ле́­ние даждь во­пию́­щу Ти: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­по­да́­тель­на све­ти́ль­ни­ка су́­щим во тьме не­ра­зу́­мия, пре́ж­де го­ня́й Тя Па́­вел, бо­го­ра­зу́м­на­го гла́­са си́­лу вну­ши́ и ду­ше́в­ную быс­тро­ту́ уяс­ни́; си́­це и ме­не́ те́м­ныя зе́­ни­цы ду­ше́в­ныя про­све­ти́, зо­ву́­ща:

Иису́­се, Ца­рю́ мой пре­кре́п­кий; Иису́­се, Бо́­же мой пре­си́ль­ный. Иису́­се, Го́с­по­ди мой пре­без­сме́рт­ный; Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой пре­сла́в­ный. Иису́­се, На­ста́в­ни­че мой пре­до́б­рый; Иису́­се, Па́­сты­рю мой пре­ще́д­рый.

Иису́­се, Вла­ды́­ко мой пре­ми́­ло­сти­вый; Иису́­се, Спа́­се мой пре­ми­ло­се́р­дый. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ чу́вст­вия, по­тем­не́н­ныя страсть­ми́; Иису́­се, ис­це­ли́ мое́ те́­ло, оструп­ле́н­ное грех­ми́.

Иису́­се, очи́с­ти мой ум от по́­мыс­лов су́ет­ных; Иису́­се, со­хра­ни́ се́рд­це мое́ от по́­хо­тей лу­ка́­вых. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь ми, всех дол­го́в ре­ши́­те­лю, Иису́­се, и при­ими́ мя ка́ю­ща­ся, я́ко­же при­я́л еси́ Пет­ра́, от­ве́рг­ша­го­ся Те­бе́, и при­зо­ви́ мя уны­ва́ю­ща­го, я́ко­же дре́в­ле Па́­вла, го­ня́­ща Тя, и услы́­ши мя, во­пию́­ща Ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Твое́ во­че­ло­ве́­че­ние, вос­хва­ля́­ем Тя вси, и ве́­ру­ем со Фо­мо́ю, я́ко Гос­по́дь и Бог еси́, се­дя́й со От­це́м и хо­тя́й су­ди́­ти жи­вы́м и ме́рт­вым. Тог­да́ у́бо спо­до́­би мя дес­на́­го стоя́­ния, во­пию́­ща­го:

Иису́­се, Ца­рю́ пред­ве́ч­ный, по­ми́­луй мя; Иису́­се, цве́­те бла­го­во́н­ный, обла­го­уха́й мя. Иису́­се, теп­ло­то́ лю­би́­мая, со­гре́й мя; Иису́­се, хра́­ме пред­ве́ч­ный, по­кры́й мя. Иису́­се, оде́ж­до све́т­лая, укра­си́ мя; Иису́­се, би́­се­ре чест­ны́й, оси­я́й мя.

Иису́­се, ка́­ме­ню дра­ги́й, про­све­ти́ мя; Иису́­се, со́лн­це пра́в­ды, осве­ти́ мя. Иису́­се, све́­те свя­ты́й, об­лис­та́й мя; Иису́­се, бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя из­ба́­ви мя. Иису́­се, из руки́ со­про­ти́в­ныя из­ми́ мя; Иису́­се, ог­ня́ не­уга­си́­ма­го и про́­чих ве́ч­ных мук сво­боди́ мя.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 13

О, пре­сла́д­кий и все­ще́д­рый Иису́­се! При­ими́ ны́­не ма́­лое мо­ле́­ние сие́ на́­ше, я́ко­же при­я́л еси́ вдо­ви́­цы две ле́п­те, и со­хра­ни́ до­стоя́­ние Твое́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ник, от не­ду́­га и гла́­да, от вся́­кия ско́р­би и смер­то­но́с­ныя ра́­ны, и гря­ду́­щия из­ми́ му́­ки всех, во­пию́­щих Ти: Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа. (Кондак чи­та­ет­ся трижды)

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те.

Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Мо­ли́т­ва

Вла­ды́­ко Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́ Бо́­же мой, и́же не­из­ре­че́н­наго ра́­ди Тво­его́ че­ло­ве­ко­лю́­бия на ко­не́ц ве­ко́в во плоть обо­лки́й­ся от При­сно­де́­вы Ма­ри́и, сла́в­лю о мне Твое́ спа­си́­тель­ное про­мыш­ле́­ние, раб Твой, Вла­ды́­ко; пес­но­сло́в­лю Тя, я́ко Те­бе́ ра́­ди От­ца́ по­зна́х; бла­го­слов­лю́ Тя, Его́­же ра́­ди и Дух Свя­ты́й в мир при­и́де; по­кла­ня́ю­ся Тво­е́й по пло́­ти Пре­чи́с­той Ма­те­ри, та­ко­ве́й стра́ш­ней та́й­не по­слу­жи́в­шей; вос­хва­ля́ю Твоя́ А́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния, я́ко вос­пе­ва́­те­ли и слу­жи́­те­ли Тво­его́ ве­ли́­чест­вия; убла­жа́ю Пред­те́­чу Иоа́н­на, Те­бе́ кре­сти́в­ша­го, Го́с­по­ди; по­чи­та́ю и про­воз­вес­ти́в­шия Тя про­ро́­ки, про­слав­ля́ю апо́с­то­лы Твоя́ свя­ты́я; тор­же́ст­вую же и му́­че­ни­ки, свя­ще́н­ни­ки же Твоя́ сла́в­лю; по­кла­ня́ю­ся пре­по­до́б­ным Тво­и́м, и вся Твоя́ пра́­вед­ни­ки пе́с­н­ствую. Та­ко­ва́­го и то­ли́­ка­го мно́­га­го и не­из­ре­че́н­наго ли́­ка Бо­же́ст­вен­на­го в мо­ли́т­ву при­во­жду́ Те­бе́, все­ще́д­ро­му Бо́­гу, раб Твой, и се­го́ ра́­ди про­шу́ мо­и́м со­гре­ше́­ни­ем про­ще́­ния, е́же да́­руй ми всех Тво­и́х ра́­ди свя­ты́х, из­ря́д­нее же свя­ты́х Тво­и́х щед­ро́т, я́ко бла­го­сло­ве́н еси́ во ве́­ки. Ами́нь.

Читайте также:  Икона феодора студита, житие, молитва, храм

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/akafist-iisusu-sladchajshemu.html

Акафист Иисусу Сладчайшему | Перевод молитв

Кондак 1

Обороняющий меня Воевода и Господь, ада победитель! Избавившись от вечной смерти, хвалебные песни посвящаю Тебе я, создание и раб Твой. Ты же, как имеющий милосердие несказанное, от всяких бед освободи меня, взывающего: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня!»

Икос 1

Ангелов Творец и Господь Сил! Вразуми мой сомневающийся ум и развяжи язык на хвалу пречистого Твоего имени, как некогда в древности глухому и косноязычному Ты даровал слух и исправил речь, и говорил он, так возглашая: Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе всесильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление.

Иисусе прелюбимый, пророчеств исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепость. Иисусе претихий, монахов радость; Иисусе премилостивый, пресвитеров услада. Иисусе премилосердный, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радость. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 2

Совет

Как некогда видя вдовицу, горько плакавшую, Ты, Господи, умилосердившись, сына ее, на погребение несенного, воскресил; так и надо мною умилосердись, Человеколюбец, грехами умерщвленную душу мою воскреси, взывающую: Аллилуиа!

Икос 2

Непостижимое разуму понять желая, «Господи, покажи нам Отца», – говорил Филипп. Ты же ему: «Столько времени со Мною пребывая, неужели не познал ты, что Отец во Мне и Я во Отце?» Потому, Непостижимый, я со страхом взываю Тебе: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царь всесильный.

Иисусе, Владыка долготерпеливый; Иисусе, Спаситель премилостивый. Иисусе, Хранитель мой преблагой; Иисусе, очисти грехи мои. Иисусе, изгладь беззакония мои; Иисусе, отпусти неправды мои. Иисусе, надежда моя, не оставь меня; Иисусе, Помощник мой, не оставь меня.

Иисусе, Создатель мой, не забудь меня; Иисусе, Пастырь мой, не погуби меня. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 3

Силою свыше наделивший Апостолов, Иисусе, в Иерусалиме пребывающих, надели и меня, не имеющего никакого дела доброго, теплотою Духа Твоего Святого и дай мне с любовью петь Тебе: Аллилуиа!

Икос 3

Богатый милосердием, мытарей, грешников и неверных призвал Ты, Иисусе; не отвергни ныне и меня, подобного им, и, как драгоценное миро, прими эту песнь: Иисусе, Сила непобедимая; Иисусе, Милость бесконечная. Иисусе, Красота пресветлая; Иисусе, Любовь неизреченная.

Иисусе, Сын Бога Живого; Иисусе, помилуй меня, грешного. Иисусе, услышь меня, в беззакониях зачатого; Иисусе, очисти меня, во грехах рожденного. Иисусе, научи меня, негодного; Иисусе, освети меня, темного. Иисусе, очисти меня, нечистого; Иисусе, возврати меня, заблудшего.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 4

Бурю мыслей сомнительных имея, Петр утопал; но увидев Тебя, Иисусе, во плоти по водам ходящим, познал в Тебе Бога истинного и, руку спасения получив, воскликнул: Аллилуиа!

Икос 4

Обратите внимание

Услыша, что Ты Господи мимо по дороге проходишь, слепой взывал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И призвав его, Ты даровал ему зрение. Просвети же милостью Твоею духовные очи сердца мои, взывающему к Тебе и говорящему: Иисусе, небесных Сил Создатель; Иисусе, земных Искупитель.

Иисусе, преисподней Разрушитель; Иисусе, всего творения Устроитель. Иисусе, души моей Утешитель; Иисусе, ума моего Просветитель. Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здоровье. Иисусе, Спаситель мой, спаси меня; Иисусе, свет мой, просвети меня. Иисусе, от муки всякой избавь меня; Иисусе, спаси меня, недостойного.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 5

Как некогда пролитою Божественною Кровью искупил Ты нас от первородного греха, Иисусе, так и ныне освободи нас из сети, в которой диавол запутал нас страстями плотскими и блудом и пагубным унынием, возглашающих Тебе: Аллилуиа!

Икос 5

Отроки еврейские, увидев в образе человеческом Создавшего Своей рукою человека, и Владыку в Нем уразумев, поспешили с ветвями приветствовать Его, «Осанна!» возглашая. Мы же песнь приносим Тебе, говоря: Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сын Давидов. Иисусе, Царь преславный; Иисусе, Агнец непорочный.

Иисусе, Пастырь предивный; Иисусе, Хранитель в детстве моем. Иисусе, Руководитель в юности моей; Иисусе, похвала в старости моей. Иисусе, надежда при кончине моей; Иисусе, жизнь после смерти моей. Иисусе, утешение мое на суде Твоем; Иисусе, желание мое, не дай мне опозориться тогда. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 6

Проповедников Богоносных пророчества и изречения исполняя, Иисусе, на земле явился Ты и, с людьми Несовместимый, жил и грехи наши взял на Себя. Потому, ранами Твоими исцелившись, мы научились петь: Аллилуиа!

Икос 6

Воссияло вселенной просвещение истины Твоей, и рассеялось обольщение бесовское; ибо идолы, Спаситель наш, не перенеся силы Твоей, пали. Мы же, спасение получив, возглашаем Тебе: Иисусе, Истина, обман отгоняющая; Иисусе, Свет, превышающий всякую светлость. Иисусе, Царь, превозмогающий всех крепостью; Иисусе, Боже, исполненный милости.

Иисусе, Хлеб жизни, насыть меня, алчущего; Иисусе, Источник разума, напои меня, жаждущего. Иисусе, Одежда веселия, одень меня, тленного; Иисусе, Покров радости, покрой меня, недостойного. Иисусе, Податель просящим, дай мне плач о грехах моих; Иисусе, Обретение ищущих, обрети душу мою.

Иисусе, отворяющий стучащимся, открой сердце мое несчастное; Иисусе, Искупитель грешных, очисти беззакония мои. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 7

Важно

Желая сокрытую от века тайну открыть, Ты как овца на заклание веден был, Иисусе и, как агнец, пред стригущим его, был безгласен, и как Бог, из мертвых воскрес, и со славою на небеса вознесся, и нас обновил, восклицающих: Аллилуиа!

Икос 7

Небывалое действие показал Творец, явившийся нам: Он без семени от Девы воплотился, из гроба воскрес, печати не нарушив, и к Апостолам, при запертых дверях, вошел во плоти. Потому в изумлении воспоем: Иисусе, Слово беспредельное; Иисусе, Слово, взору недоступный.

Иисусе, Сила непостижимая; Иисусе, Мудрость непознаваемая. Иисусе, Божество невообразимое; Иисусе, Владение безмерное. Иисусе, Царство непобедимое; Иисусе, Владычество бесконечное. Иисусе, Могущество высочайшее; Иисусе, Власть вечная. Иисусе, Творец мой, будь щедр ко мне; Иисусе, Спаситель мой, спаси меня.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 8

Дивно воплотившегося Бога видя, отойдем от суетного мира и ум к Божественному направим. Ибо для того Бог и сошел на землю, чтобы нас на небеса возвести, восклицающих Ему: Аллилуиа!

Икос 8

Пребывая на земле, вышнего мира не оставил, Бесконечный, когда добровольно за нас пострадал, и смертью Своей нашу смерть умертвил, и воскресением жизнь даровал поющим: Иисусе, сладость сердечная; Иисусе, крепость телесная. Иисусе, светлость душевная; Иисусе, острота разума.

Иисусе, радость совести; Иисусе, надежда верная. Иисусе, память предвечная; Иисусе, похвала высокая. Иисусе, слава моя превознесенная; Иисусе, желание мое, не оставь меня. Иисусе, Пастырь мой, взыщи меня; Иисусе, Спаситель мой, спаси меня. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 9

Все Ангелы непрестанно славят пресвятое имя Твое, Иисусе, на небесах «Свят, Свят, Свят!» восклицая; Мы же, грешные, на земле тленными устами восклицаем: Аллилуиа!

Икос 9

Ораторов красноречивых как рыб безмолвных мы видим пред Тобою, Иисусе, Спаситель наш; ибо они не в силах объяснить: как Ты Богом неизменяемым и человеком совершенным пребываешь? Мы же, дивясь этой тайне, с верою восклицаем: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царь царствующих.

Совет

Иисусе, Владыка властвующих; Иисусе, Судия живых и мертвых. Иисусе, надежда безнадежных; Иисусе, утешение плачущих. Иисусе, слава нищих; Иисусе, не осуди меня по делам моим. Иисусе, очисти меня по милости Твоей; Иисусе, отгони от меня уныние. Иисусе, просвети мои мысли сердечные; Иисусе, дай мне память о смерти.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 10

Желая спасти мир, Ты, блистающее при восходе Солнце с востока к темному западу природы нашей снизошел, смирил Себя до принятия смерти. Потому превознеслось имя Твое выше всякого имени, и от всех родов небесных и земных Ты слышишь: Аллилуиа!

Икос 10

Царь предвечный, Утешитель, Христос истинный, очисти нас от всякой скверны, как очистил десять прокаженных, и исцели нас, как исцелил сребролюбивую душу Закхея мытаря, чтобы мы возглашали Тебе, во умилении взывая: Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое.

Иисусе, пища укрепляющая; Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов заступление. Иисусе, сирот защитник; Иисусе, трудящимся помощь. Иисусе, странников путеводитель; Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, терпящим бурю тихое пристанище; Иисусе Боже, воздвигни меня, падшего.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 11

Пение с умилением приношу Тебе я, недостойный, и взываю Тебе, как хананеянка: «Иисусе помилуй меня!». Но только не дочь имею я, но плоть, страстями тяжко одержимую и гневом разжигаемую, подай исцеление возглашающему Тебе: Аллилуиа!

Икос 11

Светильник, подающий свет пребывающим во тьме невежества, прежде гнал Тебя Павел, но внял голосу Божественной Мудрости и быстро душою прозрел. Также просвети и мои омраченные очи душевные, поющего Тебе: Иисусе, Царь мой крепчайший; Иисусе, Боже мой всесильный. Иисусе, Господь мой бессмертный; Иисусе, Создатель мой преславный.

Иисусе, Наставник мой предобрый; Иисусе, Пастырь мой прещедрый. Иисусе, Владыка мой премилостивый; Иисусе, Спаситель мой премилосердный. Иисусе, просвети мои чувства, помраченные страстями; Иисусе, исцели мое тело, покрытое язвами грехов. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от искушений лукавых.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 12

Благодать подай мне, все грехи прощающий Иисусе, и прими меня, кающегося, как принял Ты Петра отрекшегося от Тебя, и призови меня, унывающего, как некогда Павла, гнавшего Тебя, и услышь меня, восклицающего Тебе: Аллилуиа!

Икос 12

Обратите внимание

Воспевая Твое воплощение, восхваляем Тебя все и веруем с Фомою, что Ты Господь и Бог, сидящий со Отцом и грядущий судить живых и мертвых. Удостой же тогда стать справа от Тебя меня, взывающего: Иисусе, Царь предвечный, помилуй меня; Иисусе, Цветок благовонный, благоухания исполни меня.

Иисусе, Теплота любимая, согрей меня; Иисусе, Храм предвечный, покрой меня; Иисусе, Одежда светлая, укрась меня; Иисусе, Жемчуг драгоценный, осияй меня. Иисусе, Камень дорогой, просвети меня; Иисусе, Солнце правды, освети меня. Иисусе, Свет святой, озари меня; Иисусе, от болезней душевных и телесных избавь меня.

Иисусе, из руки вражеской изыми меня; Иисусе, от огня неугасимого и прочих вечных мук освободи меня. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Кондак 13

О Пресладкий и Всемилостивый Иисусе! Прими ныне это малое моление наше, как принял Ты две лепты вдовицы, и сохрани наследие Твое от врагов видимых и невидимых, от нашествия иноплеменников, от недуга и голода, от всякой скорби и смертельных ран, и от вечных мук избавь всех, возглашающих Тебе: Аллилуиа!

Икос 1

Ангелов Творец и Господь Сил! Вразуми мой сомневающийся ум и развяжи язык на хвалу пречистого Твоего имени, как некогда в древности глухому и косноязычному Ты даровал слух и исправил речь, и говорил он, так возглашая: Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе всесильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление.

Иисусе прелюбимый, пророчеств исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепость. Иисусе претихий, монахов радость; Иисусе премилостивый, пресвитеров услада. Иисусе премилосердный, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радость. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня.

Читайте также:  Молитва на сон ребёнку

Кондак 1

Источник: http://molitvoslov.my1.ru/index/akafist_iisusu_sladchajshemu/0-308

Акафист Иисусу Сладчайшему

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я: Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние;

Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние.

Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние.

Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те.

Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те;

Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те.

Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние;

Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние.

Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие;

Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 2

Ви́­дя вдо­ви́­цу зе́ль­не пла́­чу­щу, Го́с­по­ди, я́ко­же бо тог­да́ уми­ло­се́р­див­ся, сы́­на ея́ на по­гре­бе́­ние не­со́­ма вос­кре­си́л еси́; си́­це и о мне уми­ло­се́р­ди­ся, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, и грех­ми́ умерщв­ле́н­ную мою́ ду́­шу вос­кре­си́, зо­ву́­щую: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти Фи­ли́пп ища́, Го́с­по­ди, по­ка­жи́ нам От­ца́, гла­го́­ла­ше; Ты же к не­му́: то­ли́­кое вре́­мя сый со Мно́ю, не по­зна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во От­це́ есмь? Те́м­же, Не­из­сле́­до­ван­не, со стра́­хом зо­ву́ Ти: Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный;

Иису́­се, Ца­рю́ пре­си́ль­ный.

Иису́­се, Вла­ды́­ко дол­го­тер­пе­ли́­вый;

Иису́­се, Спа́­се пре­ми́­ло­сти­вый. Иису́­се, хра­ни́­те­лю мой пре­бла­ги́й;

Иису́­се, очи́с­ти гре­хи́ моя́.

Иису́­се, оты­ми́ без­за­ко́­ния моя́; Иису́­се, от­пус­ти́ не­пра́в­ды моя́.

Иису́­се, на­де́ж­до моя́, не оста́­ви ме­не́;

Иису́­се, по­мо́щ­ни­че мой, не от­ри́­ни ме­не́.

Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой, не за­бу́­ди ме­не́;

Иису́­се, Па́­сты­рю мой, не по­гу­би́ ме­не́.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше апо́с­то­лы об­ле­ки́й, Иису́­се, во Иеру­са­ли́­ме се­дя́­щия, об­ле­цы́ и ме­не́, об­на­же́н­на­го от вся́­ка­го бла­го­тво­ре́­ния, теп­ло­то́ю Ду́­ха Свя­та́­го Тво­его́ и даждь ми с лю­бо́­вию пе́­ти Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́яй бо­га́т­ство ми­ло­се́р­дия, мы­та­ри́ и гре́ш­ни­ки, и не­ве́р­ныя при­зва́л еси́, Иису́­се; не пре́­зри и ме­не́ ны́­не, по­до́б­на­го им, но, я́ко мно­го­це́н­ное ми́­ро, при­ими́ песнь сию́:

Иису́­се, си́­ло не­по­бе­ди́­мая;

Иису́­се, ми́­лос­те без­ко­не́ч­ная.

Иису́­се, кра­со­то́ пре­све́т­лая;

Иису́­се, лю­бы́ не­из­ре­че́н­ная.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­га Жи­ва́­го;

Иису́­се, по­ми́­луй мя гре́ш­на­го.

Иису́­се, услы́­ши мя в без­за­ко́­ни­их за­ча́­та­го;

Иису́­се, очи́с­ти мя во гре­се́х рож­де́н­на­го.

Иису́­се, нау­чи́ мя не­по­тре́б­на­го;

Иису́­се, осве­ти́ мя те́м­на­го.

Иису́­се, очи́с­ти мя скве́р­на­го;

Иису́­се, воз­ве­ди́ мя блу́д­на­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́яй по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Петр утопа́­ше; уз­ре́в же во пло́­ти Тя су́­ща, Иису́­се, и по во­да́м хо­дя́­ща, по­зна́ Тя Бо́­га и́с­тин­на­го и, ру́­ку спа­се́­ния по­лу­чи́в, ре­че́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша сле­пы́й ми­мо­хо­дя́­ща Тя, Го́с­по­ди, пу­те́м во­пия́­ше: Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов, по­ми́­луй мя! И, при­зва́в, от­ве́рзл еси́ о́чи его́. Про­све­ти́ у́бо ми́­лос­тию Твое́ю о́чи мы́с­лен­ныя се́рд­ца и ме­не́, во­пию́­ща Ти и гла­го́­лю­ща:

Иису́­се, вы́ш­них Со­зда́­те­лю;

Иису́­се, ни́ж­них Ис­ку­пи́­те­лю.

Иису́­се, пре­ис­по́д­них по­тре­би́­те­лю;

Иису́­се, всея́ тва́­ри укра­си́­те­лю.

Иису́­се, души́ моея́ уте́­ши­те­лю;

Иису́­се, ума́ мо­его́ про­све­ти́­те­лю.

Иису́­се, се́рд­ца мо­его́ ве­се́­лие;

Иису́­се, те́­ла мо­его́ здра́­вие.

Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя;

Иису́­се, све́­те мой, про­све­ти́ мя.

Иису́­се, му́­ки вся́­кия из­ба́­ви мя;

Иису́­се, спа­си́ мя, не­до­сто́й­на­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 5

Бо­го­то́ч­ною Кро́­вию я́ко­же ис­ку­пи́л еси́ нас дре́в­ле от за­ко́н­ныя кля́т­вы, Иису́­се, си́­це из­ми́ нас от се́­ти, е́ю­же змий за­пя́т ны страсть­ми́ плот­ски́­ми, и блу́д­ным на­важ­де́­ни­ем, и злым уны́­нием, во­пию́­щия Ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше о́т­ро­цы ев­ре́й­стии во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем Со­зда́в­ша­го ру­ко́ю че­ло­ве́­ка, и Вла­ды́­ку ра­зу­ме́в­ше Его́, по­тща́­ша­ся ве́твь­ми уго­ди́­ти Ему́, оса́н­на во­пию́­ще. Мы же песнь при­но́­сим Ти, гла­го́­лю­ще:

Иису́­се, Бо́­же и́с­тин­ный;

Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов.

Иису́­се, Ца­рю́ пре­сла́в­ный;

Иису́­се, А́гн­че не­по­ро́ч­ный.

Иису́­се, Па́­сты­рю пре­ди́в­ный;

Иису́­се, хра­ни́­те­лю во мла́­до­сти мое́й.

Иису́­се, кор­ми́­те­лю во ю́нос­ти мое́й;

Иису́­се, по­хва­ло́ в ста́­рос­ти мое́й.

Иису́­се, на­де́ж­де в сме́р­ти мое́й;

Иису́­се, жи­во­те́ по сме́р­ти мое́й.

Иису́­се, уте­ше́­ние мое́ на су­де́ Тво­е́м;

Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не по­сра­ми́ ме­не́ тог­да́.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник бо­го­но́с­ных ве­ща́­ние и гла­го́­лы ис­пол­ня́я, Иису́­се, на зем­ли́ я́вль­ся и с че­ло­ве́­ки Не­вме­сти́­мый по­жи́л еси́, и бо­ле́з­ни на́­ша подъ­я́л еси́, от­ню́­ду­же ра́­на­ми Тво­и́ми мы

Икос 6

Воз­сия́ все­ле́н­ней про­све­ще́­ние и́с­ти­ны Твоея́, и от­гна́­ся лесть бе­со́в­ская: и́до­ли бо, Спа́­се наш, не тер­пя́­ще Твоея́ кре́­пос­ти, па­до́­ша. Мы же, спа­се́­ние по­лу­чи́в­ше, во­пи­е́м Ти:

Иису́­се, и́с­ти­но, лесть от­го­ня́­щая;

Иису́­се, све́­те, пре­вы́ш­ший всех све́т­лос­тей.

Иису́­се, Ца­рю́, пре­мо­га́­яй всех кре́­пос­ти;

Иису́­се, Бо́­же, пре­бы­ва́яй в ми́­лос­ти.

Иису́­се, Хле́­бе Жи­во́т­ный, на­сы́­ти мя а́л­чу­ща­го;

Иису́­се, ис­то́ч­ни­че ра́­зу­ма, на­по́й мя жа́ж­ду­ща­го.

Иису́­се, оде́ж­до ве­се́­лия, оде́й мя тле́н­на­го;

Иису́­се, по­кро́­ве ра́­дос­ти, по­кры́й мя не­до­сто́й­на­го.

Иису́­се, по­да́­те­лю про­ся́­щим, даждь мне плач за гре­хи́ моя́;

Иису́­се, об­ре́­те­ние и́щу­щим, об­ря́­щи ду́­шу мою́.

Иису́­се, от­вер­зи́­те­лю тол­ку́­щим, от­ве́р­зи се́рд­це мое́ окая́н­ное;

Иису́­се, Ис­ку­пи́­те­лю гре́ш­ных, очи́с­ти без­за­ко́­ния моя́.

Кондак 7

Хо­тя́ со­кро­ве́н­ную та́й­ну от ве́­ка от­кры́­ти, я́ко ов­ча́ на за­ко­ле́­ние ве­де́н был еси́, Иису́­се, и я́ко а́г­нец пря́­мо стри­гу́­ща­го его́ без­гла́­сен, и я́ко Бог из ме́рт­вых вос­кре́сл еси́, и со сла́­вою на не­бе­са́ воз­не́сл­ся еси́, и нас со­воз­дви́гл еси́, зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Икос 7

Ди́в­ную по­ка­за́ тварь, яв­ле́й­ся Тво­ре́ц нам: без се́­ме­не от Де́­вы во­пло­ти́­ся, из гро́­ба, пе­ча́­ти не ру­ши́в, вос­кре́­се, и ко апо́с­то­лом, две́­рем за­тво­ре́н­ным, с пло́­тию вни́­де. Те́м­же чудя́­щеся, вос­по­и́м:

Иису́­се, Сло́­ве не­об­ыме́н­ный;

Иису́­се, Сло́­ве не­со­гля­да́е­мый.

Иису́­се, си́­ло не­по­сти­жи́­мая;

Иису́­се, му́­дро­сте не­до­мы́с­ли­мая.

Иису́­се, Бо­жест­во́ не­опи­са́н­ное;

Иису́­се, гос­по́д­ство не­ис­че́т­ное.

Иису́­се, ца́рст­во не­по­бе­ди́­мое;

Иису́­се, вла­ды́­чест­во без­ко­не́ч­ное.

Иису́­се, кре́­пос­те вы­со­ча́й­шая;

Иису́­се, вла́­сте ве́ч­ная.

Иису́­се, Тво́р­че мой, уще́д­ри мя;

Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 8

Стра́н­но Бо́­га во­че­ло­ве́ч­ша­ся ви́­дя­ще, устра­ни́м­ся су́ет­на­го ми́­ра и ум на Бо­же́ст­вен­ная воз­ло­жи́м. Се­го́ бо ра́­ди Бог на зе́м­лю сни́­де, да нас на не­бе­са́ воз­ве­де́т, во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь бе в ни́ж­них, и вы́ш­них ни­ка́­ко­же от­сту­пи́ Не­ис­че́т­ный, ег­да́ во́­лею нас ра́­ди по­стра­да́, и сме́р­тию Свое́ю на́­шу смерть умерт­ви́, и вос­кре­се́­ни­ем жи­во́т да­ро­ва́ пою́­щим:

Иису́­се, сла́­дос­те сер­де́ч­ная;

Иису́­се, кре́­пос­те те­ле́с­ная.

Иису́­се, све́т­лос­те ду­ше́в­ная;

Иису́­се, быс­тро­то́ у́м­ная.

Иису́­се, ра́­дос­те со́­вест­ная;

Иису́­се, на­де́ж­до из­ве́ст­ная.

Иису́­се, па́­мя­те пред­ве́ч­ная;

Иису́­се, по­хва­ло́ вы­со́­кая.

Иису́­се, сла́­во моя́ пре­воз­не­се́н­ная;

Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не от­ри́­ни ме­не́.

Иису́­се, Па́­сты­рю мой, взы­щи́ ме­не́;

Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ ме­не́.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское без­пре­ста́­ни сла́­вит пре­свя­то́е и́мя Твое́, Иису́­се, на не­бе­си́: Свят, Свят, Свят, во­пию́­ще; мы же, гре́ш­нии на зем­ли́ бре́н­ны­ми уст­на́­ми во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ные я́ко­же ры́­бы без­гла́с­ныя ви́­дим о Те­бе́, Иису́­се, Спа́­се наш: не­до­уме́­ют бо гла­го́­ла­ти, ка́­ко Бог не­пре­ло́ж­ный и че­ло­ве́к со­вер­ше́н­ный пре­бы­ва́е­ши? Мы же та́ин­ству ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ве́р­но:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный;

Иису́­се, Ца­рю́ ца́рст­вую­щих.

Иису́­се, Вла­ды́­ко вла­де́ю­щих;

Иису́­се, Су­дие́ жи­вы́х и ме́рт­вых.

Иису́­се, на­де́ж­до не­на­де́ж­ных;

Иису́­се, уте­ше́­ние пла́­чу­щих.

Иису́­се, сла́­во ни́­щих;

Иису́­се, не осу­ди́ мя по де­ло́м мо­и́м.

Иису́­се, очи́с­ти мя по ми́­лос­ти Тво­е́й;

Иису́­се, от­же­ни́ от ме­не́ уны́­ние.

Иису́­се, про­све­ти́ моя́ мы́с­ли сер­де́ч­ныя;

Иису́­се, даждь ми па́­мять сме́рт­ную.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, Вос­то́­че вос­то́­ком, к те́м­но­му за́­па­ду – ес­тес­тву́ на́­ше­му при­ше́д, сми­ри́л­ся еси́ до сме́р­ти; те́м­же пре­воз­не­се́­ся и́мя Твое́ па́­че вся́­ка­го и́ме­не, и от всех ко­ле́н не­бе́с­ных и зем­ны́х слы́­ши­ши: Алли­лу́иа.

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное;

Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое.

Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая;

Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое.

Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние;

Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние.

Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че;

Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще.

Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че;

Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий.

Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие;

Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное при­но­шу́ Ти не­до­сто́й­ный, во­пию́ Ти я́ко ха­на­не́а: Иису́­се, по­ми́­луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страсть­ми́ лю́­те бе­ся́­щую­ся и я́рос­тию па­ли́­мую, и ис­це­ле́­ние даждь во­пию́­щу Ти: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све­то­по­да́­тель­на све­ти́ль­ни­ка су́­щим во тьме не­ра­зу́­мия, пре́ж­де го­ня́й Тя Па́­вел, бо­го­ра­зу́м­на­го гла́­са си́­лу вну­ши́ и ду­ше́в­ную быс­тро­ту́ уяс­ни́; си́­це и ме­не́ те́м­ныя зе́­ни­цы ду­ше́в­ныя про­све­ти́, зо­ву́­ща:

Иису́­се, Ца­рю́ мой пре­кре́п­кий;

Иису́­се, Бо́­же мой пре­си́ль­ный.

Иису́­се, Го́с­по­ди мой пре­без­сме́рт­ный;

Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой пре­сла́в­ный.

Иису́­се, На­ста́в­ни­че мой пре­до́б­рый;

Иису́­се, Па́­сты­рю мой пре­ще́д­рый.

Иису́­се, Вла­ды́­ко мой пре­ми́­ло­сти­вый;

Иису́­се, Спа́­се мой пре­ми­ло­се́р­дый.

Иису́­се, про­све­ти́ моя́ чу́вст­вия, по­тем­не́н­ныя страсть­ми́;

Иису́­се, ис­це­ли́ мое́ те́­ло, оструп­ле́н­ное грех­ми́.

Иису́­се, очи́с­ти мой ум от по́­мыс­лов су́ет­ных;

Иису́­се, со­хра­ни́ се́рд­це мое́ от по́­хо­тей лу­ка́­вых. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь ми, всех дол­го́в ре­ши́­те­лю, Иису́­се, и при­ими́ мя ка́ю­ща­ся, я́ко­же при­я́л еси́ Пет­ра́, от­ве́рг­ша­го­ся Те­бе́, и при­зо­ви́ мя уны­ва́ю­ща­го, я́ко­же дре́в­ле Па́­вла, го­ня́­ща Тя, и услы́­ши мя, во­пию́­ща Ти: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Твое́ во­че­ло­ве́­че­ние, вос­хва­ля́­ем Тя вси, и ве́­ру­ем со Фо­мо́ю, я́ко Гос­по́дь и Бог еси́, се­дя́й со От­це́м и хо­тя́й су­ди́­ти жи­вы́м и ме́рт­вым. Тог­да́ у́бо спо­до́­би мя дес­на́­го стоя́­ния, во­пию́­ща­го:

Иису́­се, Ца­рю́ пред­ве́ч­ный, по­ми́­луй мя;

Иису́­се, цве́­те бла­го­во́н­ный, обла­го­уха́й мя.

Иису́­се, теп­ло­то́ лю­би́­мая, со­гре́й мя;

Иису́­се, хра́­ме пред­ве́ч­ный, по­кры́й мя.

Иису́­се, оде́ж­до све́т­лая, укра­си́ мя;

Иису́­се, би́­се­ре чест­ны́й, оси­я́й мя.

Иису́­се, ка́­ме­ню дра­ги́й, про­све­ти́ мя;

Иису́­се, со́лн­це пра́в­ды, осве­ти́ мя.

Иису́­се, све́­те свя­ты́й, об­лис­та́й мя;

Иису́­се, бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя из­ба́­ви мя.

Иису́­се, из руки́ со­про­ти́в­ныя из­ми́ мя;

Иису́­се, ог­ня́ не­уга­си́­ма­го и про́­чих ве́ч­ных мук сво­боди́ мя.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 13

О, пре­сла́д­кий и все­ще́д­рый Иису́­се! При­ими́ ны́­не ма́­лое мо­ле́­ние сие́ на́­ше, я́ко­же при­я́л еси́ вдо­ви́­цы две ле́п­те, и со­хра­ни́ до­стоя́­ние Твое́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ник, от не­ду́­га и гла́­да, от вся́­кия ско́р­би и смер­то­но́с­ныя ра́­ны, и гря­ду́­щия из­ми́ му́­ки всех, во­пию́­щих Ти: Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

(Кондак чи­та­ет­ся трижды)

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние;

Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние.

Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние;

Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние.

Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние;

Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те.

Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те;

Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те.

Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние;

Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние.

Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие;

Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние.

Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Читайте также:  Покаянный канон ко господу нашему иисусу христу

Мо­ли́т­ва

Вла­ды́­ко Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́ Бо́­же мой, и́же не­из­ре­че́н­наго ра́­ди Тво­его́ че­ло­ве­ко­лю́­бия на ко­не́ц ве­ко́в во плоть обо­лки́й­ся от При­сно­де́­вы Ма­ри́и, сла́в­лю о мне Твое́ спа­си́­тель­ное про­мыш­ле́­ние, раб Твой, Вла­ды́­ко; пес­но­сло́в­лю Тя, я́ко Те­бе́ ра́­ди От­ца́ по­зна́х; бла­го­слов­лю́ Тя, Его́­же ра́­ди и Дух Свя­ты́й в мир при­и́де; по­кла­ня́ю­ся Тво­е́й по пло́­ти Пре­чи́с­той Ма­те­ри, та­ко­ве́й стра́ш­ней та́й­не по­слу­жи́в­шей; вос­хва­ля́ю Твоя́ А́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния, я́ко вос­пе­ва́­те­ли и слу­жи́­те­ли Тво­его́ ве­ли́­чест­вия; убла­жа́ю Пред­те́­чу Иоа́н­на, Те­бе́ кре­сти́в­ша­го, Го́с­по­ди; по­чи­та́ю и про­воз­вес­ти́в­шия Тя про­ро́­ки, про­слав­ля́ю апо́с­то­лы Твоя́ свя­ты́я; тор­жест­ву́­ю же и му́­че­ни­ки, свя­ще́н­ни­ки же Твоя́ сла́в­лю; по­кла­ня́ю­ся пре­по­до́б­ным Тво­и́м, и вся Твоя́ пра́­вед­ни­ки пе́с­тун­ствую. Та­ко­ва́­го и то­ли́­ка­го мно́­га­го и не­из­ре­че́н­наго ли́­ка Бо­же́ст­вен­на­го в мо­ли́т­ву при­во­жду́ Те­бе́, все­ще́д­ро­му Бо́­гу, раб Твой, и се­го́ ра́­ди про­шу́ мо­и́м со­гре­ше́­ни­ем про­ще́­ния, е́же да́­руй ми всех Тво­и́х ра́­ди свя­ты́х, из­ря́д­нее же свя­ты́х Тво­и́х щед­ро́т, я́ко бла­го­сло­ве́н еси́ во ве́­ки. Ами́нь.

Источник: https://happy-school.ru/publ/akafisty/akafist_iisusu_sladchajshemu/173-1-0-24629

Акафист Иисусу Сладчайшему

Кондак 1Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Икос 1

Ангелов Творче и Господи Сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гуг-нивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше, зовый таковая: Иисусе пречудный, Ангелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление.

Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 2

Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси, зовущую: Аллилуиа.

Икос 2

Важно

Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца, глаголаше; Ты же к нему: толикое время сый со Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз во Отце есмь? Темже, Неизследованне, со страхом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю пресильный.

Иисусе, Владыко долготерпеливый; Иисусе, Спасе премилостивый. Иисусе, хранителю мой преблагий; Иисусе, очисти грехи моя. Иисусе, отыми беззакония моя; Иисусе, отпусти неправды моя. Иисусе, надеждо моя, не остави мене; Иисусе, помощниче мой, не отрини мене.

Иисусе, Создателю мой, не забуди мене; Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 3

Силою свыше апостолы облекий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы и мене, обнаженнаго от всякаго благотворения, теплотою Духа Святаго Твоего и даждь ми с любвью пети Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия, мытари и грешники, и неверныя призвал еси, Иисусе; не презри и мене ныне, подобнаго им, но, яко многоценное миро, приими песнь сию: Иисусе, сило непобедимая; Иисусе, милосте безконечная. Иисусе, красото пресветлая; Иисусе, любы неизреченная.

Иисусе, Сыне Бога Живаго; Иисусе, помилуй мя грешнаго. Иисусе, услыши мя в беззакониих зачатаго; Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Иисусе, научи мя непотребнаго; Иисусе, освети мя темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго; Иисусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 4

Бурю внутрь имеяй помышлений сумнительных, Петр утопаше; узрев же во плоти Тя суща, Иисусе, и по водам ходяща, позна Тя Бога истиннаго и, руку спасения получив, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша слепый мимоходяща Тя, Господи, путем вопияше: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! И, призвав, отверзл еси очи его. Просвети убо милостию Твоею очи мысленныя сердца и мене, вопиюща Ти и глаголюща: Иисусе, вышних Создателю; Иисусе, нижних Искупителю.

Совет

Иисусе, преисподних потребителю; Иисусе, всея твари украсителю. Иисусе, души моея утешителю; Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здравие. Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия избави мя; Иисусе, спаси мя, недостойнаго.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 5

Боготочною Кровию якоже искупил еси нас древле от законныя клятвы, Иисусе, сице изми нас от сети, еюже змий запят ны страстьми плотскими и блудным наваждением, и злым унынием, вопиющия Ти: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше отроцы еврейстии во образе человечестем Создавшаго рукою человека и Владыку разумевше Его, потщашася ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы же песнь приносим Ти, глаголюще: Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сыне Давидов. Иисусе, Царю преславный; Иисусе, Агнче непорочный.

Иисусе, Пастырю предивный; Иисусе, хранителю во младости моей. Иисусе, кормителю во юности моей; Иисусе, похвало в старости моей. Иисусе, надежде в смерти моей; Иисусе, животе по смерти моей. Иисусе, утешение мое на суде Твоем; Иисусе, желание мое, не посрами мене тогда.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 6

Проповедник богоносных вещание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли явлься и с человеки Невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси; отнюдуже ранами Твоими мы исцелевше, пети навыкохом: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идоли бо, Спасе наш, не терпяще Твоея крепости, падоша. Мы же, спасение получивше, вопием Ти: Иисусе, истино, лесть отгонящая; Иисусе, свете, превышший всех светлостей. Иису-се, Царю, премогаяй всех крепости; Иисусе, Боже, пребываяй в милости.

Иисусе, Хлебе Животный, насыти мя алчущаго; Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе, покрове радости, покрый мя, недостойнаго. Иисусе, подателю просящим, обретение ищущим, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное; Иисусе, Искупителю грешных, очисти беззакония моя.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 7

Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколение веден был еси, Иисусе, и яко агнец прямо стригущаго его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси и со славою на небеса вознеслся еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа.

Икос 7

Обратите внимание

Дивную показа тварь, явлейся Творец нам: без семене от Девы воплотися; из гроба, печати не рушив, воскресе; и ко апостолом, дверем затворенным, с плотию вниде. Темже чудящеся, воспоим: Иисусе, Слове необыменный; Иисусе, Слове несоглядаемый.

Иисусе, сило непостижимая; Иисусе, мудросте недомыслимая. Иисусе, Божество неописанное; Иисусе, господство неисчетное. Иисусе, царство непобедимое; Иисусе, владычество безконечное. Иисусе, крепосте высочайшая; Иисусе, власте вечная. Иисусе, Творче мой, ущедри мя; Иисусе, Спасе мой, спаси мя.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 8

Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира и ум на Божественная возложим. Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи Неисчетный, егда волею нас ради пострада и смертию Своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим: Иисусе, сладосте сердечная; Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная; Иисусе, быстрото умная.

Иисусе, радосте совестная; Иисусе, надеждо известная. Иисусе, памяте предвечная; Иисусе, похвало высокая. Иисусе, славо моя превознесенная; Иисусе, желание мое, не отрини мене. Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене; Иисусе, Спасе мой, спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 9

Все естество ангельское безпрестани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси: Свят, Свят, Свят, вопиюще; мы же, грешнии, на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, якоже рыбы безгласныя видим о Тебе, Иисусе, Спасе наш: недоумеют бо глаголати, како Бог непреложний и человек совершенный пребываеши? Мы же, таинству дивящеся, вопием верно: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю цар-ствующих.

Иисусе, Владыко владеющих; Иисусе, Судие живых и мертвых. Иисусе, надеждо ненадежных; Иисусе, утешение плачущих. Иисусе, славо нищих; Иисусе, не осуди мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по милости Твоей; Иисусе, отжени от мене уныние.

Важно

Иисусе, просвети моя мысли сердечныя; Иисусе, даждь ми память смертную. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Восточе востоком, к темному западу – естеству нашему пришед, смирился еси до смерти; темже превознесеся имя Твое паче всякаго имене, и от всех колен небесных и земных слышиши: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный, Утешителю, Христе истинный, очисти ны от всякия скверны, якоже очистил еси десять прокаженных, и исцели ны, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхеа мытаря, да вопием Ти, во умилении зовуще: Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое.

Иисусе, пище крепкая; Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов заступление. Иисусе, сирых защитниче; Иисусе, труждающихся помоще. Иисусе, странных наставниче; Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие; Иисусе, Боже, воздвигни мя падшаго.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношу Ти, недостойный, вопию Ти яко хананеа: Иисусе, помилуй мя; не дщерь бо, но плоть имам страстьми люте бесящуюся и яростию палимую, и исцеление даждь вопиющу Ти: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательна светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, богоразумнаго гласа силу внуши и душевную быстроту уясни; сице и мене темныя зеницы душевныя просвети, зовуща: Иисусе, Царю мой прекрепкий; Иисусе, Боже мой пресильный. Иисусе, Господи мой пребезсмертный; Иисусе, Создателю мой преславный.

Иисусе, Наставниче мой предобрый; Иисусе, Пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко мой премилостивый; Иисусе, Спасе мой премилосердый. Иисусе, просвети моя чувствия, потемненныя страстьми; Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых.

Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 12

Благодать подаждь ми, всех долгов решителю, Иисусе, и приими мя кающася, якоже приял еси Петра, отвергшагося Тебе, и призови мя, унывающаго, якоже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя, вопиюща Ти: Аллилуиа.

Икос 12

Совет

Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя вси и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, седяй со Отцем и хотяй судити живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя деснаго стояния, вопиющаго: Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя; Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото любимая, огрей мя; Иисусе, храме предвечный, покрый мя.

Иисусе, одеждо светлая, украси мя; Иисусе, бисере честный, осияй мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя; Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святый, облистай мя; Иисусе, болезни душевныя и телесныя избави мя. Иисусе, из руки сопротивныя изми мя; Иисусе, огня неугасимаго и прочих вечных мук свободи мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 13

О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие наше, якоже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменних, от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих Ти: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Copyright © Православная-Библиотека.Ru 2009-2018
Все права защищены.

Источник: https://www.pravoslavnaya-biblioteka.ru/akafistnik/akafist-iisusu-sladchajshemu.html

Ссылка на основную публикацию